Et al

Mi az Et al:

Et al a latin nyelvű kifejezés rövidítése, ami azt jelenti, hogy "és mások".

A redukció és munkatársai három latin kifejezést tartalmaznak, amelyek azonos jelentésűek: et alii (többes számú férfias), pl. (Nőies többes számú) és más (semleges).

A tudományos szövegek bibliográfiai hivatkozásaiban egy vagy több szerzőt tartalmazó mű idézésére használják.

Az et al használata az idézetekben a referenciák egyszerűsítésére szolgál, és elkerüli a nagyon hosszú névjegyzéket a mű testében, ami rontja a szöveg olvashatóságának folyamatait.

Az ABNT szerint az et al használata ajánlott, ha ugyanabban a munkában négy vagy több szerző van. Tehát, amikor a munkát közvetlenül a szövegben idézzük, csak az első szerzőt kell azonosítanunk, és az et al kifejezést kell használniuk, majd a kiadás és az idézett év után.

Példa: (SILVA et al., 2016).

Mindig az alpont után megy, mert rövidítés.