relativizmus

Mi a relativizmus:

A relativizmus egy olyan gondolatáram, amely megkérdőjelezi az ember egyetemes igazságait, így szubjektív tudás.

A relativizáló cselekmény az, hogy figyelembe vegyék a kognitív, erkölcsi és kulturális kérdéseket az igazságnak tekintett kérdésekben. Ez azt jelenti, hogy az életben lévő környezet meghatározó ezeknek az elképzeléseknek a megalkotásában.

A relativizálás az előre meghatározott igazságok dekonstrukciója, a másik szemszögéből keresve. Aki relativizálja véleményét, olyan, aki úgy véli, hogy vannak más fajta igazságok, ugyanazt a dolgokat szemlélve, és hogy nem feltétlenül egy helyes vagy rossz.

A relativizmus alkalmazásának első lépése nem a bíró. Egy másik igazság vagy viselkedés elidegenedése segít a paradigma dekonstrukciójában, és fontos, hogy átgondoljuk azokat a tényezőket, amelyek befolyásolták az építést.

A relativizmus főként az emberi tudomány ismerete, mint például az antropológia és a filozófia.

Kifinomult relativizmus

Az úgynevezett szofisztikus relativizmus a görög filozófia gondolati vonala, amely megvédi az igazság szubjektivitását. Amit az ember hisz és megvéd, függetlenül attól, hogy erkölcsi vagy tudás-e, ahogyan azt látja és tapasztalja, az ő kontextusának megfelelően.

Lásd a görög szofista Protagoras kifejezést: "Az ember minden dolog mérése".

Morális relativizmus

A szofista relativizmusból épül fel a jelenlegi, erkölcsi relativizmus, amely a szofisták értelmezésén alapul, hogy az erkölcs is fontos a tudásépítés folyamatához. Ez befolyásolja a jó és a gonosz gondolatait. A jó a társadalmilag elfogadott, míg minden, ami az elfogadott erkölcsi görbéből származik, gonosznak tekinthető.

Vallási relativizmus

A vallási relativizmus túlmutat az erkölcsi relativizmuson, és azon túl, hogy megkérdőjelezi a jó és gonosz fogalmak kialakulását, közvetlenül kapcsolódik a valláshoz, megkérdőjelezi Isten szavát, mint az egyetlen igazságot. A szent könyvek férfiak általi értelmezése tekintetében is.

Kulturális relativizmus

A kulturális relativizmus olyan antropológiai koncepció, amely meghatározza, hogy egy csoport szokásainak, meggyőződésének és értékeinek halmaza, azaz a kultúrája befolyásolja azt, amit igaznak tart. A kultúra relativizálásához először nem szabad megítélni, majd meg kell próbálnunk megérteni a másik kultúrájának sajátosságait, ami igazságként vezette.

A kulturális relativizmus ellentétes lenne az etnocentrizmussal. Az etnocentrikus gondolkodás olyan, amely csak a saját csoportjának erkölcsi és értékeit veszi figyelembe más viselkedések értelmezésére, és így személyes szemszögéből ítéli meg, hogy mit csinál más csoportok.

Lásd még: az Etnocentrizmus jelentése.

A kulturális relativizmus az ellenkezőjét védi, hogy a téma kultúráját relativizálni kell, vagyis újra kell vizsgálni, hogy a másik szemszögéből megértsük.

Tudjon meg többet a kulturális relativizmus jelentéséről.