mágnesesség

Mi a mágnesesség:

A mágnesesség olyan erő, amely a célok, például a mágnesek és a ferromágneses anyagok között vonzerejét vagy elrettentését fejti ki .

A fizika törvényei szerint a mágnesesség jelensége dipólusokon (divergens mágneses erők), az úgynevezett "északi pólus" és "déli pólus" vagy "mágneses dipólusok" . A mágnesek például két pólussal rendelkeznek, amelyekben a mágnesesség nagyobb intenzitású.

Tudjon meg többet a mágnesek jelentéséről.

Ebben az értelemben a mágneses erő törvénye uralkodik, jelezve, hogy az azonos természetű pólusok egymás ellen támadnak, míg a különböző pólusok vonzódnak egymáshoz .

A mágnesek pólusai szintén elválaszthatatlanok, vagyis a mágnes félbevágása és az északi és a déli pólusok szétválasztása esetén a mágnes minden egyes új darabja új ellentétes polaritást eredményez.

Tudjon meg többet a fizika jelentéséről.

elektromágnesesség

A villamos energiához kapcsolódó tanulmányi ágból áll, amely az elektromos és mágneses jelenségeket köti össze. Ezeknek a jelenségeknek a kölcsönhatása az úgynevezett "elektromágneses mezőt" eredményezi.

Lásd még a villamos energia jelentését.

Földmágnesesség

A Föld bolygója körül van egy mágneses mező, amely megvédi azt a napsugárzás által kibocsátott erős elektromágneses sugárzástól.

Azonban, ellentétben azzal, amit sokan gondolnak, a Föld mágneses déli pólusa a földrajzi északi sarkon található, míg a mágneses északi pólus a földrajzi déli sark (Antarktisz régió) közelében található.

A tudósok úgy vélik, hogy a föld mágneses mezője a belsejében áramló állandó áramok miatt épült.

Személyes mágnesesség

Az egyén olyan ötletéből áll, amely olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek más embereket élveznek a társaságában.

Az olyan jellegzetességek, mint az együttérzés, a bizalom, a barátság, a figyelem és a tisztelet alapvetőek, hogy egy bizonyos személy „személyes mágnesességet” fejlesszen ki.

Ez általában egy filozófiai koncepció is, amelyet a Spiritizmus tanítása általánosan feltár. Ebben az esetben a személyes mágnesesség még mindig felelős a környezet és az emberek pszichikai energiáinak befolyásolásáért.

Mint a mágneses erő törvényében, a spiritisták úgy vélik, hogy a hasonló "energiaköltségű" emberek hajlamosak egyesülni, míg az eltérő energiák elkülönülnek.