A kutatás típusai

Különböző típusú kutatások léteznek, amelyek megfelelnek a különböző céloknak, céloknak és eljárásoknak, amelyeket a kutató tudományos módszerként kíván használni.

A legmegfelelőbb modell megismerése érdekében a kutatónak figyelembe kell vennie munkájának célját, a használni kívánt megközelítést és a tanulmány tárgyához illő egyéb jellemzőket.

Tudományos kutatás

Ez magában foglal minden olyan kutatást, amely tudományos eredményeken alapul az eredmények elérése érdekében.

Az akadémiai körben végzett valamennyi kutatás tudományos jellegűnek tekinthető, és ezeket a módszereket a következő célok, célok és struktúra szerint kell különböző módszerekbe sorolni.

Tudományos kutatási besorolások

Célja, azaz a tanulmány által a tudomány számára nyújtott hozzájárulás típusa szerint a tudományos kutatás a következőkre osztható: alapkutatás és alkalmazott kutatás.

A kutató szemléletmódjának szemszögéből ezt a következőket lehet besorolni: kvalitatív, mennyiségi vagy minőségi-kvantitatív kutatás.

A tudományos kutatás osztályozásának harmadik módja a céljai, azaz a kutató által előállított tudás típusa révén: feltáró kutatás, leíró kutatás és magyarázó kutatás.

Végül a tudományos kutatás az információgyűjtési eljárások szerint is osztályozható. Több, a leggyakoribb lény:

  • bibliográfiai kutatás;
  • dokumentumkutatás;
  • esettanulmány;
  • ex post facto kutatás ;
  • többek között a helyszíni kutatás.

Hangsúlyozzuk, hogy a keresésnek egynél több típusú eljárásai lehetnek, ami az egyiket kiegészíti a másiknak.

Tudjon meg többet a tudományos kutatásról.

Alapkeresés

Ez az egyik leggyakoribb kutatási típus az akadémiai területen, különösen a kurzusok befejező munkáiban (TCC).

A már tanulmányozott tudományos ismeretek elmélyítésére irányul . Általában a kutató, aki erre a célra tesz tanulmányt, a korábban elvégzett kutatás egyes aspektusait vagy sajátosságait kívánja kiegészíteni.

Ez egyfajta elméleti kutatás, amely bibliográfiai áttekintést és szisztematikusan bemutatott ötleteket igényel.

Az alapkutatás továbbra is tiszta és stratégiai jellegű, az elemzés fókuszától függően.

Tiszta alapkeresés

Ez egy olyan kutatás, amely kizárólag a tudományos világra irányul , a valóság megváltoztatása nélkül.

Egy teljesen elméleti tanulmányból áll, ahol a szerző nem aggódik arról, hogy a kutatás eredményeit hogyan lehet később felhasználni.

Alapvető stratégiai kutatás

Ellentétben a tiszta alapkutatással, a kutató a stratégiai szempontból a hasznos ismeretek létrehozásának lehetőségét szem előtt tartja, hogy végül felhasználható legyen a gyakorlati tanulmányokban.

A szerző nem nyújt megoldást ezekre a kérdésekre, de javasolja, hogy olyan jövőbeni tanulmányokat készítsenek, amelyek megoldhatják az ilyen problémákat.

Alkalmazott kutatás

Ellentétben az alapkutatással, az alkalmazott kutatás célja, hogy olyan tudást hozzon létre , amely hatékonyan alkalmazható a valós életben, segítve a helyzet, jelenség vagy rendszer megváltoztatását.

Az alkalmazott kutatás kiegészítheti vagy elmélyítheti a korábban vizsgált témát. A javaslat azonban olyan alternatívák bemutatására szolgál, amelyek segítenek javítani vagy átalakítani például a tanulmány tárgyának egy bizonyos aspektusát.

Kvantitatív kutatás

Ezt a módszertant statisztikai módszerekkel és eszközökkel jellemezzük, mint a kutatásban szerzett adatok elemzésének fő eszközeit.

A kutató egyszerűen összegyűjti a számszerűsíthető információkat, és azokat az adatokat elemző szoftverekre (vagy más technikai eszközökre) alkalmazza.

A kutató megfigyelő, és nem szubjektív módon elemzi a kapott számokat. Funkciója az eredmények strukturált bemutatására korlátozódik, például táblázatok és grafikonok segítségével.

A kvantitatív felmérésben a szükséges adatok megszerzéséhez a kutató többszörös választási kérdőíveket vagy más, objektív és egyértelmű válaszokat biztosító lehetőségeket használ.

Ez a fajta kutatás nagyon gyakori a mester- és doktori tanulmányokban, különösen a pontos tudományok területén.

További információ a kvantitatív kutatásról.

Minőségi kutatás

Az ilyen típusú kutatások során a kutató felelős az összegyűjtött információk elemzéséért. Jellemzője a szubjektív értelmezések tulajdonítása.

Ebben a modellben a statisztikai technikák és módszerek elmaradnak, mivel a kutató a bonyolultabb és nem számszerűsíthető jellemzőkre összpontosít, például viselkedésre, kifejezésekre, érzésekre stb.

Ebben az esetben az adatok megszerzésének eszköze kevésbé merev és objektív. A kérdőívek például lehetnek szubjektív, rugalmas és multi-interpretációs válaszok.

Ez a módszertan gyakori az emberi tudományok tanfolyamain, különösen az érettségi során.

További információ a minőségi kutatásról.

Vegyes kutatás vagy kvalitatív-kvantitatív kutatás

Ez a minőségi és mennyiségi kutatás jellemzői közötti keverék.

Ebben az esetben a tanulmány két részre osztható. Az első az adatok gyűjtése és ezek statisztikai elemzése; a második pedig egy adott probléma szubjektív elemzése.

Leíró kutatás

Ez a fajta kutatás a besoroláshoz tartozik, amelynek paramétere a tudás típusa, amelyet a kutató kíván előállítani.

A kutatás leíró jellegű, amikor a cél egy már ismert tárgy tisztázása, mindent leírva. Ebben az esetben a kutatónak erőteljes elméleti felülvizsgálatot kell végeznie, amely tartalmazza a tanulmány tárgyát, elemzi és összehasonlítja az információkat.

Végül a kutató feladata, hogy a különböző elemzett változókra vonatkozó következtetéseit levonja.

A leíró kutatás általában nagyon gyakori az egyetemi kurzusokban, különösen a kurzus befejező munkáiban.

További információ a leíró keresésről.

Felderítő kutatás

A feltáró kutatási javaslat az, hogy azonosítson valamit, azaz egy lehetséges tanulmányi vagy problematizációs objektumot, amely a jövőbeni kutatás tárgyát képezheti.

Általában ez a fajta kutatás arra szolgál, hogy a tudományos közösséget közelebb hozza valamihez (jelenséghez, rendszerhez, tárgyhoz, stb.), Amely ismeretlen vagy kevéssé feltárt, valamint minden, ami ehhez kapcsolódik.

A leíró kutatással ellentétben a feltáró tárgyban elemzett téma nem rendszerezett. Ez azt jelenti, hogy innovatívabb és úttörő kutatást jelent.

A feltáró kutatás akkor hasznos, ha nem sok információ áll rendelkezésre a tanulmány tárgyáról, ami a kutatót arra készteti, hogy a lehető legtöbb referenciát összekeverje más módszerekkel, például interjúkkal, dokumentumkutatással stb.

Emiatt a feltáró kutatás meglehetősen kimerítőnek és összetettnek tekinthető, mert nagy erőfeszítést igényel a kutató részéről.

További információ a feltáró keresésről.

Magyarázó kutatás

Ez egy összetettebb kutatási típus, általában egy korábbi leíró vagy feltáró kutatás „érése”. Ebből kifolyólag általában a doktori értekezésben vagy a mesterképzésben gyakrabban fordul elő.

A fő cél a tanulmány tárgyának magyarázata és racionalizálása. Egy teljesen új tudást kíván létrehozni . Ehhez nagy mennyiségű bibliográfiai adatot és kísérleti kutatásból származó eredményeket kell összekapcsolni.

Tudjon meg többet a leíró, feltáró és magyarázó kutatás legfontosabb különbségeiről.

Bibliográfiai keresés

A technikai eljárások szempontjából a bibliográfiai kutatás az egyik leggyakoribb. A tudományos munka szinte minden formáján kötelezőnek tekinthető.

A szövegekből, könyvekből, cikkekből és egyéb tudományos jellegű anyagokból származó információk gyűjtése. Ezeket az adatokat idézőjelek formájában használják fel, amelyek a kutatott téma fejlesztésének alapjául szolgálnak.

Ez egy olyan elméleti módszer, amely az azonos probléma különböző szögeinek elemzésére összpontosít, amikor ugyanabból a témáról különböző nézetekkel rendelkező szerzőkkel konzultálunk.

Ezt követően a kutatónak összevetnie kell az összegyűjtött információkat, majd azután meg kell alkotnia észrevételeit és következtetéseit.

További információ a Bibliográfiai keresésről.

Dokumentumkutatás

A bibliográfiai kutatáshoz hasonlóan a dokumentumfilm nem korlátozódik a tudományos jellegű információk gyűjtésére.

A dokumentumkutatásban bármilyen, kutatási célú, hasznos információval rendelkező dokumentum használható, például újságok, magazinok, katalógusok, fényképek, percek stb.

Az ilyen típusú kutatást tipikusan a bibliográfiai kutatással együtt használják. Így például egy kapcsolat jön létre az elméleti diskurzus és a nem tudományos dokumentumokban bemutatott valóság között.

Esettanulmány

A dokumentum- és bibliográfiai kutatásoktól eltérően ez az eljárás empirikus. Ez azt jelenti, hogy nem csak az elméleti információk gyűjtésére, hanem a megfigyelésekre és tapasztalatokra is korlátozódik.

Ez egy bizonyos téma bizonyos aspektusainak mélyreható vizsgálata (egyén, jelenség, környezet stb.).

Az esettanulmány eredményeit nem szabad általánosítani. Ez azt jelenti, hogy nem használhatók fel az összes személy képviseletére, hanem csak azokra, akiket közvetlenül vizsgáltak.

Példaként szolgálhat egy vállalat számára egy adott marketing kampány tanulmányozása. A kutatónak kérdőívek, interjúk stb. Ezután kvalitatív kritikát kell készítenie az összegyűjtött adatokról, azzal a céllal, hogy negatív, pozitív szempontokat és egyéb következményeket találjon a témára.

Kísérleti kutatás

Emellett empirikus kutatás. A laboratóriumi kutatásban gyakori, ahol a kutató ellenőrzi a változókat és szimulálja a megfigyelendő és elemzendő helyzeteket.

Általában a kísérleti kutatás során a kutató összehasonlítja a különböző változókat a profil rajzolása, a hipotézisek visszautasítása vagy az elméletek jóváhagyása céljából.

Field Search

Ellentétben a laboratóriumi kutatásokkal, ebben az esetben a kutató a tanulmányi tárgyának természetes környezetébe megy .

A kutató megszűnik teljes ellenőrzése a változók felett, korlátozva magát a tanulmányi objektumára vonatkozó információk megfigyelésére, azonosítására és gyűjtésére eredeti tapasztalatkörnyezetében.

Az akadémiai munkákban a terepkutatásnak a bibliográfiai kutatás után kell lépnie. A kutatót a tanulmány tárgyát képező témával kapcsolatos elméleti információk maximális összegével kell elkészíteni.

További információ a Field Search-ről.

Ex utáni kutatás

Ez egyfajta kutatás, amelyet néhány változó / jelenség előfordulása után végeztek. Célja, hogy megértsük, hogy a múltban bekövetkezett tény például képes-e megváltoztatni egy bizonyos csoportot a jelenben és / vagy a jövőben.

Ebben az esetben a kutatónak nincs lehetősége a változó felett, mivel ez már megtörtént.

Keresési felmérés

Az ilyen típusú kutatásban a vizsgáló korlátozott, hogy ellenőrizze egy adott csoport viselkedését / kölcsönhatását. A kérdőívek használata gyakori az adatgyűjtés eszközeként.

Az esettanulmánytól eltérően a felmérés célja a felmérés során kapott válaszok alapján kapott eredmény általánosítása. Ez egy kvantitatív kutatásból áll, mivel nincsenek részletes adatok, csak az általános szempontok bemutatása.

Egy tipikus példa a választások előtt szavazásra szánt szándék keresése .

Action Research

Olyan terepkutatás, melyben a kutató közvetlenül részt vesz a tanulmány tárgyában. Más szóval, a kutató beavatkozik a környezet változásába.

Ehhez a kutatónak azonosítania kell a problémát (gyakorlati), meg kell hoznia egy cselekvési tervet ennek megoldásához, majd elemeznie kell a projekt által a környezetre hozott változásokat.

Résztvevő kutatás

Ellentétben a cselekvéskutatással, a résztvevőben a kutatónak nem kell tervet készítenie a környezet valóságának zavarására .

Ez a fajta kutatás a résztvevő maximális integrációjával és a tárgykörét körülvevő természeti környezettel alapul. Így a kutató képes a jobb tudást bonyolultabb és mélyebben elsajátítani a vizsgált témában.

További információ a keresés jelentéséről.