6 Példák a kétértelműségre

A kétértelműség egy olyan szó jellegzetessége, amely kettős jelentéssel bír, vagy ami kétséget generál annak jelentését illetően. Egy félreérthetetlen mondat vagy szó gyakran bizonytalanságot generál az elmondottakkal kapcsolatban.

A bizonytalanság lehet lexikális vagy strukturális. Lexikus, ha a használt szónak egynél több jelentése van, strukturális, amikor a szónak a kifejezésbe való beillesztésének módja kétségbe ütközik az alkalmazott jelentéssel.

Íme néhány példa a kétértelműségre:

1. János elment a taxi után

Ebben a mondatban a kétértelműség a futó szó használatával történik. A szó elhelyezésének módján nem lehet biztos abban, hogy a kifejezés valódi jelentése mit jelent.

Két lehetséges értelmezés van: Johnnak a fülke után kellett futnia ahhoz, hogy eljusson hozzá, vagy a taxi nagy sebességgel futott, és Johnnak kellett utána mennie.

A bizonytalanság megszüntetéséhez a mondat így írható:

 • John a fülke után futott.
 • John követte a futó taxit.

2. Ana megtalálta a boltvezetőt a bátyjával

Ebben a példában a kifejezés kettős jelentése a testvéred kifejezésével kapcsolatos.

A mondat írásának módjától nem lehet tudni, hogy a mondatban lévő testvér Ana testvére vagy az üzletvezető testvére.

Megoldások írása a mondat egyértelmű elhagyásához:

 • Ana megtalálta a bátyját az üzletvezetővel.
 • Ana megtalálta az üzletvezetőt a bátyjával.

3. Apám elhagyta a cipőboltot.

Ez a példa kétségbe vonja azt is, hogy a szó cipőjét milyen értelemben használták. A mondat írásának módjától nem lehet megállapítani, hogy ez egy áruház, amely cipőt árul, vagy ha az apa már az új cipőt viseli.

A bizonytalanság megszüntetéséhez a kifejezést a következőképpen lehet átírni:

 • Az apám elhagyta a boltot a cipőjében.
 • Apám elhagyta a cipőt árusító üzletet.

4. A székre ült, és letörte a karját.

Ez a lexikális kétértelműség példája, mivel a szókar egynél több értelemben vehet részt: a személy székének vagy karjának karja. Ennek a mondatnak a kialakításakor nem világos, hogy melyik a törött kar.

A kétértelműség megoldása:

 • Felült, és a szék karja eltörött.
 • A székre ült, és letörte a karját.

5. Meglátogattam a támadást szenvedett ország templomát

Ez egy másik példa a kétértelműségre, ami a mondat strukturálásának módja miatt történik. Ebben a helyzetben kétséges, hogy ez volt az egyház vagy a támadó ország.

A mondat más módon írható le a kétértelműség megszüntetésére.

 • Meglátogattam a támadást szenvedő egyházat.
 • Meglátogattam egy gyülekezetet az országban, amely a támadást szenvedte.

6. Megállapodtak abban, hogy a banknál találkozunk

Ez egy másik példa a lexikális kétértelműségre, mert a szóbanknak több jelentése is lehet. E mondat esetében nem lehet tudni, hogy melyik bankban jelölték meg az ülést.

Re-Write megoldások:

 • Egyetértettek abban, hogy a központi téren a padon találkoztunk.
 • Egyetértettek abban, hogy a banknál fogunk találkozni, ahol kölcsönszünk.

Tekintse meg a kétértelmű, kétértelmű és egyértelmű.