6 A narratív szöveg jellemzői

A narratív szöveg a szöveges típust jelenti, amely a valóságot vagy a képzeletbeli tényeket sorolja fel, ahol a karakterek egy bizonyos térben és egy bizonyos idő alatt járnak el.

A narratív szöveg fő jellemzői:

1. Elbeszélő jelenléte

A narratív szöveg jellegzetessége az, aki meg tudja mondani a történetet. Ez az elbeszélő szerepe a karakterek, idők, terek és konfliktusok magatartásában.

Az elbeszélő figyelmes lehet, és csak az optikája alatt mondhatja el a tényeket, de karakterként is beilleszthető a történetbe.

2. Van egy telek

A narratíva jellegzetessége a történet fejlődésének bemutatása / bemutatása, a személyiség megjelenése és a konfliktusok fennállása. A telek lehet lineáris, nemlineáris, pszichológiai és kronológiai.

A grafikon olyan szerkezettel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a szöveg olvasható legyen. Ez a következőket tartalmazza:

  • Bemutatás vagy bevezetés, ahol a szöveg szerzője bemutatja a karaktert, a helyet és az időt, amikor a telek fejlődik;
  • Fejlesztés, ahol a történet nagy részét a karakterek cselekedeteire összpontosítják;
  • Climax, amely a fejlődés azon része, ahol a történet a narratív legizgalmasabb pontjára érkezik;
  • Véget ér, ahol a történelem véget ér, és minden konfliktus és esemény következtetéseket von le.

Lásd még a Plot jelentését.

3. Van karaktere

A narratív szövegnek vannak olyan karakterei is, amelyek a történetet alkotják. A karakterek az elbeszélés elsődleges elemei, mivel felelősek a történetet fejlesztő cselekvésekért.

A főszereplők közé sorolják őket, akik fontos szerepet játszanak a történetben; és másodlagos karakterek, akik kiegészítő funkcióval rendelkeznek a főszereplőhöz, vagy a fő történet hátterében vannak.

4. Van egy meghatározott ideje

Az elbeszélésnek is van egy meghatározott időtartama, ami a történet megtörténtének időpontja. Az elbeszélésen belüli időjelzéshez kapcsolódik.

Az elbeszélésen belüli idő időrendi sorrendben, az események sorrendjét vagy pszichológiai jellegű lehet, amelyet egy olyan időszak jellemez, amikor a cselekvés már megtörtént, és az elbeszélő csak emlékszik a tényekre.

5. Egy bizonyos térben történik

A narratív szövegnek helyet kell biztosítania a történelem számára. Ez a tér az elbeszélésben fizikai környezet lehet, mint egy ház, egy város vagy egy társadalmi környezet, mint egy párt.

Mindkettő olyan hely, ahol a történet kialakulhat, a karaktereket bevonva és a konfliktusok bemutatásával.

6. Beszéd

A narratívának is van egy konkrét diskurzusa, amely lehet közvetlen, amikor a karakter maga beszél, vagy közvetett, amikor az elbeszélő zavarja a karakter beszédét.

Tudjon meg többet a Narrativa-ról.