ionizál

Mi az Ionize:

Az ionizálás az ionok elválasztása vagy átalakítása . A kémia területén ion, ion vagy ionit elektromosan töltött részecske, atom vagy molekula. Olyan atom vagy molekula bármely része, amelyet egy energia alkalmazása vált ki.

Az ionizálás a semleges töltési atomok megfelelő ionokká történő átalakításának folyamata . Az átalakításhoz szükséges energia az elemtől függően változik.

Az atomok vagy molekulák ionjainak kialakulása többféle módon történhet. Bizonyos kémiai reakciók során az ionizálás folyamata elektronátadással történik.

Minden atom elektromosan semleges, mivel ugyanolyan számú proton és elektron van. Ugyanígy az atomcsoportok által képzett anyagok elektromos töltési egyensúlyban vannak, és elektromosan semlegesek,

Azonban, amikor egy atom vagy egy atomcsoport elveszti vagy nyeri az elektronokat, megszűnik semlegessége, és ionokká alakul át. Az elektronok elvesztése esetén az atomok vagy atomcsoportok pozitív töltéssel rendelkeznek, és ha az elektronokat kapjuk, a töltés negatív lesz.

Például a klóratomok nátrium-atomokkal reagáltatnak nátrium-kloridot képezve, az elektronok nátrium-klórtól való átvitelével, nátrium-ionok (Na +) és klórionok (Cl -) képződésével.

További információ az ionokról.