Emberi értékek

Mik az emberi értékek:

Az emberi értékek az ember életét irányító erkölcsi és etikai elvek . Ezek a tudatosságod kialakulásának és a társadalomban való életforma részének.

Az emberi értékek olyan magatartási szabályokként működnek, amelyek meghatározhatják a fontos döntéseket és biztosíthatják, hogy az emberek közötti együttélés békés, őszinte és igazságos legyen. Azok az értékek, amelyeket egy olyan személy termel, akik döntéseiket alapozzák meg és megmutatják a világnak, hogy mely elvek irányítják életüket.

Példák az emberi értékekre

Sok olyan érték van, amely fontos minden összefüggésben vagy helyen, és egyetemes értéknek tekinthető. A társadalmat alkotó emberek etikai és egészséges együttélésének biztosítása érdekében meg kell őket termeszteni.

Ismerje meg ezeket az értékeket most.

1. Tisztelet

A tisztelet az, hogy képes figyelembe venni más emberek érzéseit . Ez az egyik olyan érték, amely az ember életének viselkedésében a legfontosabb, mert befolyásolhatja döntéseiket, kapcsolataikat és életmódjukat.

Ez az érték különféle módon jelenik meg. Az egyik példa a különbségek tiszteletben tartása. A társadalomban az élet és a gondolkodás változatos módjai vannak, ahogyan az életről is különböző felfogások vannak. Ahhoz, hogy a jó kollektív együttélés pozitív legyen, alapvető fontosságú a különböző emberek és döntések tiszteletben tartása és gyakorlása.

A tisztelet szintén egy másik jelentőséggel bír. A koncepció a társadalomban meghatározott szabályoknak való engedelmességre is utal, amelyet követni kell annak érdekében, hogy a rendet garantáljuk, még akkor is, ha nem ért egyet velük. Erre példa az ország törvényeinek tiszteletben tartása és betartása.

Az egyenlőség álma csak a különbségek tiszteletének terepén nő. (Augusto Cury)

Tudjon meg többet a Tisztelet fogalmáról.

2. Őszinteség

Az őszinteség az emberi lény alapvető értéke, és befolyásolhatja az ember életének minden szempontját. Az őszinteség azt jelenti, hogy etikus és igazságos módon cselekszik az emberi kapcsolatokban és a kötelezettségek teljesítésében, az etikai elveknek megfelelően.

Azonban az őszinteség érzése nem csak a külső kapcsolatokhoz, az emberek közötti kapcsolatokhoz kapcsolódik. A becsületesség az egyén saját tudatosságához is kapcsolódik, amely a saját érzéseivel és elveivel szemben integritással működik.

Az őszinteség az emberek közötti kapcsolatokban, a munkakapcsolatokban, a pénzügyi kötelezettségek teljesítésében, a vélemények és az ítéletek kifejeződésében, valamint a megnyilvánulások számos más formájához köthető.

Nincs örökség olyan gazdag, mint a becsületesség. (William Shakespeare)

3. Alázat

Az alázat az egyén életében nagyon értékes erény, mert azt jelenti, hogy képesek felismerni hibáikat vagy nehézségeiket . Az alázatosság fogalma a visszafogottan viselkedés elképzeléséhez kapcsolódik, az attitűdök egyszerűségével és a saját korlátaik felismerésével.

Ez a jellemző is nagyon fontos ahhoz, hogy az emberek egyénileg fejlődhessenek, mert nehézségeik felismerése révén egy személy meg tudja vizsgálni a viselkedését, vagy új tapasztalatokat és tanulságokat szerezhet.

Az alázatosságnak van egy másik jelentése is, amely az emberek közötti kapcsolathoz kapcsolódik. Bizonyos esetekben a koncepció utalhat arra, ahogy másokkal szemben méltányosan cselekszik, mint a tisztelet bizonyítását.

Az alázat az összes erény alapja és alapja, és ennek nélkül nincs ilyen. (Miguel de Cervantes)

4. Empátia

Az empátia az a személy képessége, hogy más emberek érzéseit „saját helyükön” felfogja. Ez fontos érték a jó emberi kapcsolatok fenntartásához, mert belőle meg lehet érteni mások gondolatait és attitűdjeit.

Az empátia kialakulása magában foglalja a saját gondolatainktól és meggyőződésektől való eljutást, és egy másik személy észlelésével egy témát. Jellemzője, hogy a nagylelkűség iránti hozzáállás mások felé mutat, és megmutatja mások érzéseinek fontosságát.

Ez az érték, ami szintén az együttérzés érzéséhez kapcsolódik, segít abban, hogy jobban megértsük másokat, akikkel az egyik él, mert az a képesség, hogy elhagyja az ötleteit és perspektíváit, hogy megpróbálja megérteni a másikat, mintha egy helyzetet látna tőle.

Az, hogy empatikusan lássuk a világot a másik szemével, és ne lássuk világunkat a szemében. (Carl Rogers)

Olvasson többet az empátia kapcsán, és lásson néhány jelet, amely megmutatja, milyen érzelem érzi magát.

5. Az igazságosság

Az igazságérzet megértése azt jelenti, hogy képesek vagyunk értékelni az igazságosság vagy az igazságtalanság meglétét a helyzetekben . A méltányosság az, hogy az élet elve integritással és egyenlőséggel járjon el, helyes döntéseket hozva mind saját, mind mások számára.

Az igazságérzet is megnyilvánulhat a felháborodás képessége által. Például, ha az ember az igazságtalansággal szembesül, olyan helyzetbe hozza a testhelyzetet, hogy reagáljon erre a helyzetre, bár ez nem egy esemény önmagában. Az igazságérzet megszerzése azt eredményezi, hogy a személy nem nyilvánul meg, ha igazságtalan helyzetben van.

Amikor egy olyan személy, aki tisztességes érzést kelt, olyan helyzetet észlel, amely tisztességtelen magatartást tanúsít, úgy viselkedik, hogy megoldja a problémát.

Ha az igazságtalanság helyzeteiben semleges leszel, akkor az elnyomó oldalát választod. (Desmond Tutu)

További információ az emberi értékről az igazságszolgáltatásról szóló cikkben.

6. Oktatás

Az oktatás, mint emberi érték, azt jelenti , hogy szívélyes, udvarias és szerető módon jár el. Tudni kell, hogyan kell másokkal kapcsolatba hozni a jó kapcsolat alapelveit, amelyeknek kölcsönös tiszteleten kell alapulniuk.

Az emberi kapcsolatokban végzett oktatással való tudás, hogyan kell élni a különböző emberekkel, különböző környezetben, mindig minden ember tisztelettel, minden helyzetben. Az oktatás is megmutatkozik bizonyos attitűdök hiányában, mint például mások tiszteletben tartása.

Az oktatás a tanulás és az emberi fejlődés folyamataira is utal, amelyek formálisan vagy informálisan történhetnek. A formális oktatás az iskolai és főiskolai iskolai élet során kapott oktatás. Másrészről az informális (vagy nem formális) oktatás a családtól kapott, etikai és erkölcsi alapelveken alapuló oktatás.

Oktassa a gyermekeket, és nem kell büntetnie a férfiakat. (Pythagoras)

7. Szolidaritás

A szolidaritás az a képesség, hogy szimpátiát és figyelmet szenteljünk egy másik személynek, ami megmutatja a másoknak adott elismerést és jelentőséget. Ezt az érzést az igazi érdeklődés jellemzi, hogy csatlakozzon egy szenvedéshez vagy szükséglethez, segítve a lehetséges módon.

Ahhoz, hogy a szolidaritás megvalósulhasson, szükség van az elszakadás és az empátia érzésére, hogy megítélhessük egy másik személy helyzetét ítélet nélkül, csak támogatási és aggodalomra irányuló szándékkal.

A szolidaritás gyakorlásának egyik leggyakoribb módja az, amikor az egyik ember segít egy másiknak anélkül, hogy elvárná cselekedeteit. Sokféleképpen támogatható lehet, akár erkölcsi figyelem és támogatás nyújtása egy személynek, akár anyagi segítség révén.

A szolidaritás az az érzés, amely a legjobban az emberi méltóság tiszteletét fejezi ki. (Franz Kafka)

Olvassa el a Szolidaritás jelentését is.

8. Etika

Az etika meghatározható az egyén attitűdjét meghatározó elvek gyűjteményeként. Így az etikai cselekvés az alapvető erkölcsi értékek szerint élni .

A filozófia szerint az etika olyan értékek halmaza, amelyek meghatározzák a személy életében és társadalmi életében elfogadott magatartást. Arisztotelész elmondta, hogy az etikának három alapja van: az értelem használata, a jó magatartás és a boldogság érzése. Számukra az etikával élett élet csak akkor lenne lehetséges, ha az egyén egyensúlyt találhat az akaratai és az értelem használata között.

Etikai személy lenni, hogy tisztában legyünk a feladatok teljesítésének fontosságával, és igazságosan cselekedjünk, ezeket az elveket az élet minden területén alkalmazzuk mind a személyes, mind a családi kapcsolatokban, valamint a szakmai kapcsolatokban.

Ha az etika nem szabályozza az okot, az ok megveti az etikát. (José Saramago)

Lásd még az etika jelentését, és többet megtudhat az etikáról és az erkölcsről.

Értékek válsága

Napjainkban megvitatják az emberi értékek válságának létezését, ami az etikai és erkölcsi elvek elterjedése lenne, amelyet minden népnek meg kell tennie. Sokan azt mondják, hogy ez a válság társadalmi változások miatt következik be, amelyek lehetővé tették az értékek változását vagy rugalmasságát.

Ezért mindenkinek figyelmesnek kell lennie gondolataikkal és cselekedeteikkel. Ez az önmegfigyelés alapvető, hogy az értékek nem relativizálódjanak, vagyis hogy az etikai és erkölcsi alapelveket ne felejtsük el, függetlenül a társadalmi helyzetektől vagy kontextusoktól.

További információ az értékek és az erkölcsi értékek jelentéséről.