nihilizmus

Mi a nihilizmus:

A nihilizmus olyan filozófiai tanítás, amely minden lehetséges helyzet vagy valóság szemszögéből rendkívüli pesszimizmust és szkepticizmust jelez. Ez a vallási, politikai és társadalmi elvek megtagadásából áll.

A nihilizmus fogalma a nihil latin szóból ered, ami „semmit” jelent. Eredeti jelentését Friedrich Heinrich Jacobi és Jean Paul köszönheti. Ezt a koncepciót később Nietzsche foglalkozta, aki „meggyőződés hiánya”, amelyben az emberi lény megtalálható a hit megítélése után. Ez a leértékelés végül az abszurditás és a semmitlenség tudatosságához vezet.

A nihilizmus kritikus hozzáállást jelent a társadalmi egyezmények iránt. A kifejezés először jelent meg Turgenev irodalmi munkájában, "Apák és fiai". Benne egy karakter azt mondja: "A nihilist olyan ember, aki nem hajlandó semmilyen hatóság előtt, és nem fogad el semmilyen elvet vizsgálat nélkül, függetlenül attól, hogy tiszteletben tartja ezt az elvet."

Oroszországban a "nihilist" kifejezést a forradalmi mozgalomra alkalmazzák II. A korai nihilisták, Pisarev ötleteinek követői követelték, hogy a társadalmi fejlődés megvalósítása csak a társadalom tudományos újjáépítésével lehetséges legyen.

1870 óta a nihilizmus egyes követői radikálisabb tiltakozási formákat fogadtak el, és a mentalitás egybeesik az anarchista mozgalommal. Ennek ellenére nem minden nihilista a forradalmi csoport része volt, ellentétben azzal, amit sokan állítottak.

Nézze meg az anarchia jelentését, és ismeri az anarchista személy néhány jellemzőjét.

Erkölcsi, etikai, egzisztenciális, politikai és negatív nihilizmus

Az erkölcsi nihilizmus (vagy etikai nihilizmus) olyan szempontból áll, amelyben semmilyen cselekedet nem tekinthető erkölcsi vagy erkölcstelennek.

Az egzisztenciális nihilizmus azt jelenti, hogy az emberi létnek nincs értelme vagy célja, ezért az embernek nem szabad értelme és célja létezéséhez.

A politikai nihilizmus azon a tényen alapul, hogy minden politikai, vallási és társadalmi erő megsemmisítése elengedhetetlen a jobb jövőért.

A negatív nihilizmus, amely minden mást felvetett, a világ érzékelésére érzékelt világának megtagadása, az ideális világ, a paradicsom keresése. Ez a platonizmusnak és a kereszténységnek köszönhető.

Nietzsche és a nihilizmus

Nietzsche szerint a nihilizmus feltételezi a keresztény Istenség halálát és annak elveit. Az ember így eltér az e tanok által létrehozott erkölcsi értékektől és szabályoktól.

Nietzsche számára kétféle nihilizmus létezik: a passzív és az aktív. A passzív nihilizmus egyfajta evolúciónak tekinthető, bár nincs változás az értékekben. Másrészről, az aktív nihilizmus minden erőt az erkölcsi bontásra fordít, ahol minden az ürességben rejlik, és az abszurd nyereség domináns, oly módon, hogy a nihilist csak a saját halálának várakozására vagy kiváltására szolgál.

A passzív nihilizmus Schopenhauer nihilizmusa, amelyben az embernek semmi értelme nincs, az élet egy csata. Nietzsche célja, hogy nagyobb jelentőséget tulajdonítson az aktív nihilizmusnak, mint a passzívnak, jelezve, hogy az ember erősebb, tudva, hogy a világnak nincs jelentősége. Csak így lehet az ember új megfelelő értékeket létrehozni.