hányados

Mi az Quotient:

Az idézet (vagy hányados) egy olyan szó, amely a " quotiens " latin kifejezésből származik, amelynek jelentése: "hányszor". A szó az aritmetikai felosztás eredményének jelzésére szolgál. Mivel ez egy egész szám osztás, a hányados az osztalékból nyert érték, amelyet a többiekből levonnak, osztva az osztóval.

Az idézőjel (vagy arány) ugyancsak az a kifejezés, amelyet két egész szám töredékének jelölésére használnak.

Az Intelligencia Hányados (IQ) az az érték, amelyet az egyén szellemi kapacitásának tesztelése során nyerünk, összehasonlítva a korcsoportjukkal. Pontosabban, az IQ-t úgy kapjuk meg, hogy az alany szellemi életkorát időrendi korukkal osztjuk el, és ezt az értéket megszorozzuk 100-mal.

A 90 és 109 közötti IQ-val rendelkező egyének normálisnak tekintendők, míg a 140-nél magasabb IQ-val rendelkező egyének genitívnek tekinthetők.

Az amerikai pszichológus Howard Gardner által az 1980-as években kifejlesztett többszörös intelligencia fogalma bemutatta azt a felfogást, hogy az egyén más fontos képességekkel rendelkezett az IQ tesztekben feltártakon túl.

Az ezen a területen végzett sok kutatómunka során az Emotional Quotient (EQ) fogalma kialakult, amely az egyén érzelmeivel és a mások érzelmeivel való foglalkozással kapcsolatos.

Már a XXI.