társadalom

Mi az a társadalom:

A társadalom olyan lények csoportja, amelyek szervezett módon léteznek. A szó a latin társadalomból származik, ami azt jelenti, hogy " barátságos társulás másokkal ".

Az emberi társadalmak a szociológia és az antropológia tanulmányozásának tárgyát képezik, míg az állatvilágokat társadalombiológia és etológia vizsgálja.

A társadalom fogalma előfeltételezi az ember együttes létezését és közös tevékenységét, tudatosan rendezve vagy szervezve. Ez az állam ókori tudományainak tanulmányozása, ma a társadalomtudományok. A társadalom fogalma ellentétes a közösséggel, a társadalmi kapcsolatokat a tudatos és megalapozott érdekek kapcsolataira tekintve, míg a közösségi kapcsolatokat a természetes formáció szerves artikulációinak tekintik.

Az emberi társadalom egy ország állampolgárainak kollektívája, ugyanazzal a politikai hatalommal, ugyanazokkal a törvényekkel és magatartási normákkal, amelyek társadalmilag szerveződnek, és olyan szervezetek által irányítottak, amelyek gondoskodnak a csoport jólétéről.

A társadalom tagjai különböző etnikai csoportokból származnak. Lehetnek különböző szintekre vagy társadalmi osztályokra is. Ami a társadalmat jellemzi, az érdekek megosztása a tagok között és a közös cél felé irányuló kölcsönös érdek.

A társadalom fogalma olyan intézményi rendszerre is utalhat, amelyet egy társaság tőkéjében, például társaságban, civil társadalomban, társadalomban kvótákon keresztül vesznek részt. Ebben az üzleti területen egy vállalat olyan szerződés, amelynek értelmében két vagy több személy vállalja, hogy bizonyos gazdasági tevékenységek közös gyakorlásához hozzájárul az árukhoz vagy szolgáltatásokhoz, hogy megosszák az e tevékenységből származó nyereséget.

A közös érdekeket képviselő csoportot, amely egy tevékenység köré szerveződik, bizonyos szabályokat és előírásokat betartva, társadalomnak is nevezik, például: a fizika társadalma, a kereskedők társadalma stb.