etikai

Mi az etikai:

Az etikus minden, ami az emberi erkölcsi viselkedéshez és a társadalmi környezetben tartott testtartásához kapcsolódik. Az etika az etikára utal, amely a filozófia része, amely az emberi magatartást irányító erkölcsi elveket vizsgálja. A másokat befolyásoló választás révén az etika bíróként működik, aki értékelni fogja az egyes személyek választását. Az etikai dilemma akkor merül fel, amikor nehéz, kellemetlen választás szükséges, ami erkölcsi elvet jelent.

A társadalomban viselkedés módja meghatározza az egyén viselkedését etikailag vagy etikátlanul. Az etikus viselkedés vagy etikai viselkedés az erkölcsi értékeken alapuló példaképes életmódra utal. A társadalmilag meghatározott viselkedés jó. Ne feledje, hogy minden társadalomnak saját erkölcsi szabályai vannak a saját kultúrájából. Az etikátlan viselkedés az etika hiányából vagy az etikai kódexben meghatározott normák megsértéséből ered.

Különböző területeken, mint például az Orvostudomány, a jog vagy az adminisztráció, szöveges dokumentumot, az etikai kódexet vagy etikai kódexet használnak, amely a szakemberek cselekvéseinek és pozíciójának irányító eszköze az ideális és politikai szempontból helyes gyakorlatok révén. Az etikai szakember olyan, aki az etikai értékekre és normákra támaszkodva harmadik személyeket sértené.