Kvantitatív kutatás

Mi a mennyiségi kutatás:

A kvantitatív kutatás a tudományos módszer olyan osztályozása, amely különböző statisztikai módszereket alkalmaz egy adott tanulmányra vonatkozó vélemények és információk számszerűsítésére.

A logikai érvelés és az emberi tapasztalatokra vonatkozó összes információ megértése és hangsúlyozása érdekében történik.

Az ilyen típusú kutatások során az adatgyűjtés eszközeit többszörös választási kérdőívek, egyéni interjúk és más, világos és objektív kérdésekkel rendelkező források képezik. Ezeket szigorúan kell alkalmazni az eredményekhez szükséges megbízhatóság elérése érdekében.

A kvantitatív kutatás a piacon nagyon gyakori, hiszen az egyes csoportok vagy lakosság egyének magatartásának és véleményének értékelésére javasolt tanulmányok számszerű eredményeit priorizálja.

Tudjon meg többet a tudományos módszerről és a tudományos kutatásról.

A kvantitatív kutatás és a kvalitatív kutatás közötti különbségek

Gyakori, hogy a kutatóknak nehézségei vannak a tanulmányaikban használt kutatási módszer kiválasztásában. Ennek a választásnak a tanulmány végső célján kell alapulnia. Így a kvantitatív és a kvalitatív kutatás egyes jellemzőkben különbözik.

Kvantitatív kutatás

Amint azt már említettük, a kvantitatív kutatások számszerűsíthető eredményeket mutatnak (például numerikus adatok), amelyek a nagyszámú mintával végzett vizsgálatok szempontjából relevánsak.

A kvantitatív kutatásban az a cél, hogy a már ismert tárgyra vonatkozó információkat mérjünk. Ily módon az összegyűjtött adatok statisztikai jellegűek, és az eredmények grafikonok, táblázatok stb.

Minőségi kutatás

A kvalitatív kutatás mindenekelőtt hangsúlyozza a dinamikus és szubjektív szempontokat, elemezve a bonyolultabb információkat, mint például a viselkedést, az érzéseket, a kifejezéseket és a tanulmány tárgyában megfigyelhető egyéb szempontokat.

A kvantitatív kutatással ellentétben a kvalitatív kutatásban az adatgyűjtés rugalmas kérdőíveken alapul, így az interjúalany számára nagyobb szabadságot biztosítva, hogy álláspontjukat a kérdéses témában megfogalmazza. Így a kvalitatív kutatás főbb jellemző statisztikai és numerikus információk helyett többféle módon értelmezhető megjegyzéseket és narratívákat foglal össze.

További információ a minőségi kutatásról.

Hogyan kell kvantitatív kutatást végezni?

Mint látható, a kvantitatív kutatás célja egy adott kérdés statisztikai dimenziójának megértése. Ehhez a kutatónak csak megfigyelőként kell eljárnia, anélkül, hogy befolyásolná a gyűjtendő információk tartalmát.

Az adatok összegyűjtésére gyakori az űrlapok, a választott kérdőívek és az egyéni interjúk használata. Ezek a módszerek lehetővé teszik a válaszok nagyobb mértékű objektivitását, mivel az interjúalany korlátozottan választhat a javasolt alternatívák közül, amelyekben a legjobban illeszkedik.

Mivel a nem kétértelmű információkat kívánja gyűjteni, a kutatónak az eredményeket vázlatosan és közvetlen módon kell bemutatnia, anélkül, hogy szubjektív értelmezésekre lenne szükség.

Lásd még a leíró, feltáró és magyarázó kutatás közötti különbségeket.

A kvantitatív kutatás jellemzői

  • Célja, hogy mérje (számszerű adatokon keresztül) valamit;
  • Nincs hely kétértelműségre;
  • Objektív válaszok elemzése (például numerikus adatok);
  • Többszörös választási kérdőívek, egyéni interjúk stb. Használata;
  • Rugalmas és korábban strukturált gyűjtési módszerek;
  • Kutató-megfigyelő (nem zavarhatja az eredményeket);
  • A grafikonok, táblázatok és indexek eredményei (kevesebb hely a szubjektív értelmezésekhez).

Kvantitatív kutatási példák

A kvantitatív kutatás példái a szavazási szándékkal kapcsolatos felmérések (közösek a választási időszakban) és néhány, az IBGE (Brazília Földrajzi és Statisztikai Intézete) által elvégzett népszámlálási tanulmányai.

A kvantitatív kutatás, amint azt korábban említettük, akkor válik megvalósíthatóvá, ha nagyméretű és randomizált csoportokat vizsgálunk.

Tudjon meg többet a különböző típusú kutatásokról, és nézze meg, mit kell írni a módszertanban.