Arab számok

Mik az arab számok:

Az arab számok, más néven indo-arab számok, a számozás rendszerének a számok ábrázolására használt összetevői. Így a számjegy egy numerikus ábrázoláshoz használt szimbólum .

Az arab számok tízek, és minden más számot alkotnak.

0123456789

Például: a 1286 számot négy különböző szám alkotja.

Hogyan jöttek létre az arab számok?

Az arab számok pontos eredete bizonytalan. A számok megjelenésének legjelentősebb magyarázata azonban India történetéhez kapcsolódik.

Ezt a számozási rendszert a hindák fejlesztették ki, elterjedve az iszlám világra, majd a világ többi részére. A hindu emberek által a figurák létrehozása a történelmi feljegyzések szerint körülbelül 300 évvel Krisztus előtt történt.

Ebben az időszakban megjelentek az 1-9 számok, a 0-as számjegy bevezetése később történt, amikor a rendszer kialakult. A megjelenés dátuma majdnem 870 év Krisztus után, körülbelül 1200 évvel az első számok megjelenése után.

Az arab számok diffúziója

Az olasz matematikus, Leonardo Fibonacci (1170 - 1250) felelős az indo-arab rendszer terjesztéséért egész Európában. Az arab számok megjelenése nagy jelentőséggel bír a világ fejlődésében, ami a matematika történetében az egyik legjelentősebb előrelépés .

Amikor Fibonacci írta a Liber Abacci könyvet aritmetikán, bemutatta az arab számozást az egész Európa számára. A munkát világszerte elismerték annak a könyvnek az első rekordjaként, amely bevezette és magyarázta a számozási rendszer működését, ami ismeretlen volt. Abban az időben, amikor a matematikus bevezette a rendszert, Hindu módszerrel hívta magát.

Az arab számok módosítása

Az indo-arab számok idővel megváltoztak, amíg meg nem szerezték a mai formáikat.

Az alábbi ábrán látható az arab számjegyek összegyűjtésének összehasonlítása, amikor létrehozták őket és hogyan használják őket jelenleg. Figyeljük meg, hogy a nyomok a megjelenése óta nagymértékben megváltoztak.

Idővel a numerikus rendszert módosították és egyszerűsítették a mai formátumra.

Mi a magyarázat az arab számok rajzolására?

A figurák kezdeti formáinak megfigyelése során megérthetjük, hogy rajzai hűen megfeleltek az egyes szimbólumok szögeinek összegének.

Így a szimbólum kezdeti képe szerint minden számjegyet a szögek pontos mennyisége képviselte.

Lásd a képet:

Olvassa el a szám számát is.

Az arab és a római számok közötti különbségek

A római számok a numerikus ábrázolás egy másik formája, amely a Római Birodalom alatt, pontosabban az ókori Rómában keletkezett.

A római számok ábrázolásához a rendszer hét betűt használ, amelyek a kombináció szerint a számokat alkotják. A hét betű a következő értékeknek felel meg:

I = 1

V = 5

X = 10

L = 50

C = 100

D = 500

M = 1000

Lásd ebben a táblázatban, hogy a római számok 1-től 100-ig íródnak.

én1
II2
III3
IV4
V5
VI6
VII7
VIII8
IX9
X10
XI11
XII12
XIII13
XIV14
XV15
XVI16
XVII17
XVIII18
XIX19
XX20
XXX30
XL40
L50
LX60
LXX70
LXXX80
XC90
C100

Ha többet szeretne tudni a rendszerről, olvassa el a cikk római számát.