s A tudás típusai

Mik a tudás típusai:

Az emberek által a környezettel létrejövő kapcsolatokból különböző tudásfajták keletkeznek, amelyek segítik őt megérteni (vagy megérteni) az őt körülvevő és megfigyelt különböző jelenségeket.

A különböző kontextusokat figyelembe véve a tudás öt fő részre osztható : tudományos ismeretek, teológiai tudás, empirikus tudás, filozófiai tudás és hallgatólagos tudás.

További információ a tudásról.

Tudományos ismeretek

Ez magában foglal minden olyan információt és tényt, amelyet a tudományos vizsgálatok és elemzések alapján bizonyítottak . Ehhez azonban az elemzett tárgynak olyan kísérleteket és elemzéseket kell lefolytatnia, amelyek egy bizonyos elméletet igazolnak vagy megcáfolnak.

A tudományos ismeretek a logika és a kritikus és analitikus gondolkodáshoz kapcsolódnak. Ez az empirikus tudás és a józan ész ellentéte .

Tudjon meg többet a tudományos ismeretekről.

Teológiai tudás (vallási)

Ez a fajta tudás vallási hiten alapul, hisz abban, hogy ez az abszolút igazság, és bemutatja az emberi elmét körülvevő misztériumok minden magyarázatát. Nincs szükség arra, hogy a vallási tudás szempontjából bizonyos igazságot tudjanak igazolni.

Tudjon meg többet a vallási ismeretekről.

Empirikus tudás

Ezt "vulgáris tudásnak" vagy a józan észnek nevezik. Ez a fajta tudás az emberi környezetnek az őt körülvevő környezettel való kölcsönhatásából és megfigyeléséből fakad. Mivel az tapasztalatokon alapul, az empirikus ismeretek általában nem mutatják be a tudományos megalapozottság legitimitását.

A tudományos ismeretekkel ellentétben nincs értelme kritikusan tükrözni a megfigyelés tárgyát, és csak a cselekvés levonására korlátozódik.

Az empirikus ismeretek gyakran csak a megfigyeléssel és az egyszerű levonások alapján szerzett ismeretekkel gyakran hibásak.

További információ az empirikus ismeretekről.

Filozófiai tudás

Ez kompromisszumot jelent a tudományos és az empirikus tudás között, mivel az emberi lény kapcsolatából születik a mindennapi életével, de azokra a gondolatokra és spekulációkra épül, amelyeket minden immateriális és szubjektív kérdésben tesz.

Ez a fajta tudás az emberi gondolkodás képessége miatt épült. Bár racionális jellegű, a filozófiai ismeretek tudományos bizonyítékkal rendelkeznek, mivel az elemzés tárgya nem anyagi dolgokból áll.

A filozófiai tudásnak köszönhetően olyan ötletek, fogalmak és ideológiák jönnek létre, amelyek a világra és az emberi életre vonatkozó különböző kérdéseket magyarázzák.

Egyes tudósok a filozófiai tudást közvetítőnek tekintik a tudományos ismeretek és a teológiai (vallási) ismeretek között.

Tudjon meg többet a filozófiai ismeretekről.

Hallgatólagos tudás

Az empirikus ismeretekhez hasonlóan a hallgatólagos tudás az egyén által az élet során egyedileg tapasztalt tapasztalatokon alapul.

Ez az egyén sajátos ismerete, magyarázata, hogy a hagyományos didaktikai módszereken keresztül másoknak való tanítás nehéz vagy lehetetlen.

További információ a hallgatólagos tudásról.