kontinuum

Mi a Continuum:

A Continuum egy sor egymást követő és megszakítás nélküli eseményt jelent, amely folytonosságot okoz a kezdő és a végpont között.

Ez a szó közvetlenül a latin folytonosságból származik, amely szó szerint "folyamatos".

A szó szélesebb értelemben a folytonosságot úgy tekinthetjük, mint egy olyan szekvenciát, amely úgy tűnik, hogy nincsenek intervallumai, így minden lépés nagyon hasonlít a következőre. Meg kell azonban jegyezni, hogy a hosszú folyamat vége után a kezdet a végétől eltérő.

A matematikában a „ folytonosság” kifejezést gyakran használják az összes valós szám halmazára.

A technológiai szférában az úgynevezett „ folytonossági mód” a számítógépeken, táblagépeken és mobiltelefonokon elérhető funkciókból áll, ahol egyetlen operációs rendszer használható különböző típusú eszközökben, amelyek alkalmazkodnak a használt készülékhez.