Dialektikus materializmus

Mi a dialektikus materializmus:

A dialektikus materializmus olyan filozófia, amely Karl Marx és Friedrich Engels művein alapul.

Ez egy olyan filozófiai elmélet, amelynek fogalma szerint a társadalom valóságát anyagi eszközök határozzák meg olyan tanulmányok alapján, amelyeket például a közgazdaságtan, a földrajz, a tudomány stb.

Marx és Engels ebben az elméletben megtalálta a történelem során bekövetkezett társadalmi folyamatok megértésének módját.

Kark Marx (balra) és Friedrich Engels (jobbra) szobrok Berlinben, Németországban.

A dialektikus materializmus jellemzői

Ellenőrizze a dialektikus materializmus fő jellemzőit.

  • Úgy véli, hogy az anyagi eszközök nem a konkrét meghatározás és a társadalmi valóság.
  • A dialektika alapja a társadalmi folyamatok megértése.
  • Nem ért egyet azzal, hogy a történelem statikus és végleges.
  • Teljesen ellenzi az idealizmust.
  • Megvizsgálja az ellentmondásos elemeken alapuló történelmi tényeket.
  • Azt állítja, hogy minden elemzésnek egy egészet kell értékelnie, és nem csak a kérdéses tanulmány tárgyát.

A dialektikus materializmus alapelvei

A dialektikus materializmus négy alapelvre oszlik.

Ezek:

  • A filozófia története a idealista elv (amely az ötleteken, gondolatokon és az absztrakton alapul) és a materialista alapelv (amely konkrét anyagokon, tényeken és tanulmányokon alapul) közötti konfliktus folyamata.
  • Minden ember felelős a saját tudatosságának meghatározásáért, és nem a másikért.
  • Az anyag dialektikus és nem metafizikai, azaz folyamatosan változik és nem statikus.
  • A dialektika a dolgok lényegében való ellentmondás tanulmányozása; tanulmányait az ellentmondások összehasonlítására alapozza egy egész elemzésével.

A materializmus és az idealizmus közötti különbség

A materializmus az idealizmus ellen szólt .

A marxista materializmus azt állítja, hogy az ötletek fizikai eredetűek, és ezért az adatok, eredmények és a tudomány fejlődésének alapja.

A filozófiai idealizmus viszont a valóság fogalmát tulajdonítja a szellemnek, és azzal érvel, hogy az ötletek isteni alkotások, vagy hogy engedelmeskednek az istenek vagy más természetfeletti erők akaratainak.

A materializmus teljesen ellentétes az idealizmussal, és a fő különbség a kettő között az, hogy míg az egykori valóság lényeges és következésképpen konkrét, az utóbbi számára olyan tényezőkre épül, mint a gondolatok és a természetfeletti erők, vagyis absztraktok.

A dialektikus materializmus és a történelmi materializmus közötti különbség

Bár mindkettőt Karl Marx és Friedrich Engels fejlesztette ki, a dialektikus materializmus és a történelmi materializmus teljesen más fogalmak.

Míg a dialektikus materializmus egy marxista érvelési módszerből áll, amely úgy véli, hogy minden elemzést általánosságban kell végezni, anélkül, hogy csak a tanulmány tárgyát kellene figyelembe vennünk, de a tények, ötletek és adatok, amelyek ellentmondanak nekik, a történelmi materializmus a forma A marxista, hogy értelmezze a történelmet a társadalmi osztályok küzdelmében.

A történelmi materializmus szerint a társadalom a különböző társadalmi osztályok közötti konfrontációkon keresztül fejlődik.

Tudjon meg többet a dialektikáról és a történelmi materializmusról.

A marxista dialektika

Karl Marx dialektikát követett a történelmi kérdések kezelésére.

A történelmi dialektika egyik alapja az, hogy semmi nem tekinthető örökösnek, mert minden állandó fejlődésben és változásban van. Ezzel Marx figyelembe veszi a történelem természetes evolúcióját, és nem ismeri el, hogy statikus.

A marxista dialektika Friedrich Hegel által javasolt dialektikán alapult, de némi nézeteltéréssel.

Hegel mellszobra a kezdőbetűivel ( G eorg W ilhelm F riedrich Hegel) Berlinben, Németországban.

Marx egyetértett a hegeli dialektika fogalmával kapcsolatban azzal a ténnyel kapcsolatban, hogy semmi sem statikus, és hogy minden állandó folyamatban van. Ennek alapján az A lehet B vagy akár C helyettesítheti.

Hegel alapvető elve azonban az, hogy az emberi tapasztalat az elme felfogásától függ, ami teljesen ellentétes azzal, amit Marx támogatott.

Marx esetében ez a fogalom túlságosan elvont ahhoz, hogy olyan kérdésekkel foglalkozzon, mint a társadalmi egyenlőtlenség, a gazdasági és politikai elidegenedés, a kizsákmányolás és a szegénység.

A marxista dialektika úgy véli, hogy a valóságot egészében, ellentmondással kell elemezni. Koncepció elemzésére például nemcsak azt kell vizsgálni, elemezni és figyelembe venni, hanem egy másik, ezzel ellentétes koncepciót is.

Ilyen módon a két ellentétes fogalom közötti ellentmondás következik a következtetések elérése érdekében.

A materializmus és a dialektika közötti kapcsolat

A dialektikus materializmus fogalmának logikája magyarázható önmagával:

Materializmus : Az elmélet alapja az anyagi eszközökön alapul, az absztrakt eszközök, mint a gondolatok és ötletek kárára.

A dialektika : az elméletet dialektikának nevezték el, mert logikája a folyamatok értelmezésében áll, mint az erőszak ellenállása, amely általában egy megoldásban csúcsosodik.