egyesülés

Mi az a Fusion:

A fúzió a fúzió hatása vagy hatása. A termikus fizika területén ez a kifejezés a szilárd állapot folyékony állapotba való átalakulásának folyamatát jelenti a hő hatásától.

Az anyag szilárd állapotból a folyadékká történő átalakításához a hő hatására meg kell érnie olvadáspontját, azaz az ideális hőmérsékletet, amely lehetővé teszi a fizikai állapotok közötti váltást.

Például a tiszta víz (jégtől folyékony vízig) olvadáspontja 0 ° C. Mindazonáltal minden anyagnak eltérő olvadáspontja van:

  • Arany = 1, 064 ° C
  • Vas = 1, 538 ° C
  • Oxigén = - 218, 8ºC

Lásd még: Forrás jelentése.

Általánosságban elmondható, hogy a fúzió két vagy több különálló dolog egyesülésének vagy összekeverésének tekinthető, ami valamilyen egyedülállóvá teszi őket.

A fúziószinonimái közé tartoznak a következők: olvasztás, cseppfolyósítás, olvadás, feloldódás, felszívódás, keverék, keverék, integráció, egyesülés, kombináció, aggregáció, koalíció, szövetség és koalíció.

Az úgynevezett politikai összefonódás két vagy több különböző párt egyesüléséből áll, amelynek célja egy koalíció kialakítása, azaz olyan szövetség, amely nagyobb erőt és stabilitást biztosít ezeknek a csoportoknak a választási folyamatok során, például.

Az adótörvény keretein belül a vállalatok vagy társaságok egyesülése olyan műveletet foglal magában, amely különböző vállalatokat összekapcsol egy új létrehozásával. Ebben az esetben minden vállalat és egyéni vállalat megszűnik, és így teret ad a létrehozott jogi személyiségének.

További információ az olvadáspontról.

Nukleáris fúzió

A nukleáris fizikában a nukleáris fúzió az atomok nagyobb, nehezebb és stabilabb képződéséért felelős kis atom atommagok egyesülését jelenti.

A nukleáris fúzió is képes nagy energiát felszabadítani. Például a Nap energiájának forrása a benne előforduló nukleáris fúziók, ahol a hidrogén magjai egyesülnek, hogy héliummagokat képezzenek.

Lásd még: Nukleáris energia.