szénhidrogének

Mi a szénhidrogének:

A szénhidrogének, más néven hidrogén-karbidok, olyan szerves vegyületek, amelyek összetétele csak szénatomok (C) és hidrogénatom (H), így a C x H általános képlettel rendelkeznek.

A szénhidrogén olyan szénszerkezetből áll, amelyhez a hidrogénatomok kovalensen kapcsolódnak .

A szerves kémia területén ez a legfontosabb vegyület.

A szénhidrogének minden típusa könnyen oxidálódik, így szabadul fel a hő. A legtöbb esetben nem vízoldható.

A természetes szénhidrogének olyan vegyi vegyületek, amelyek a Földön belül (több mint 150 km mélységben) magas nyomáson képződnek, és geológiai folyamatok révén alacsonyabb nyomású területeket érnek el.

Hol találhatók a szénhidrogének?

A szénhidrogének fő forrása a kőolaj. Emiatt a szénhidrogén különböző származékokban, például kerozinban, paraffinban, földgázban, benzinben, petróleumban, dízelolajban, LPG-ben (folyékony olaj ), polimerekben (pl. Műanyag és gumi) van jelen.

Ez a szerves vegyület a brazil energiamátrix 48% -át teszi ki.

A szénhidrogén összetételének részét képező szénlánc tetravalens, azaz négy kötést hozhat létre.

A szén alkalmas más szénatomokkal és hidrogénnel egy-, két- vagy hármaskötéseken keresztül.

A szénhidrogének osztályozása

A szénhidrogének besorolása három sajátosságon alapul: a fő szénlánc alakja, a szénláncok kötése, a szénláncban lévő alkilcsoportok jelenléte és a szénláncot elosztó heteroatomok jelenléte .

További információ a hidrogénről.

A fő szénlánc alakja

A fő szénlánc alakját illetően a szénhidrogének osztályozása alifás és ciklikus .

Nézze meg, hogy ezek a szénláncok mindegyike áll.

Alifás szénhidrogének

Az alifás szénhidrogéneket nyitott vagy aciklusos szénláncok képezik. Ezekben a láncokban a szénatomok terminálisak.

Példák :

alkán

Az alkán szénhidrogének, más néven paraffin vagy paraffin, olajos vegyületek, ahol csak egyszerű kötések vannak a szénatomok között.

Az alkán általános képlete CnH2n + 2 (n = bármilyen egész szám).

alkén

Az olén, az alkén vagy az etilén szénhidrogén, az alkén egy rosszul reaktív vegyület, ahol kettős kötés van a szénatomok között.

Az alkén általános képlete CnH2n.

Alcino

Metilacetilénnek is nevezik, az alkin szénhidrogén, ahol a szénatomok közötti kötések háromszorosak.

Az alkin általános képlete CnH2N2.

alkadién

A diének vagy diolefinek, az alkadiének szénhidrogének, ahol a szénatomok közötti kötés kettős.

Az alkadién általános képlete CnH2N2.

Ciklikus szénhidrogének

A ciklikus szénhidrogéneket zárt vagy ciklikus szénláncok képezik. Ezeknek a láncoknak nincs terminális szénatomja.

Példák :

Ciclano

A cikloalkán, cikloparafin vagy naftén szénhidrogén, a ciklus egy telített szénhidrogén, amely egyetlen kötésből áll.

Zárt szénláncú, és általános képlete C n H2 n .

ciklén

Cikloalkéneknek is nevezik, a ciklenek telítetlen szénhidrogének, amelyek kettős kötésekből állnak.

A cikleén zárt szénláncú, és általános képlete CnH2N2.

Ciclino

Cikloalkil- vagy cikloalkil-csoport, a ciklino-csoport egy ciklusos és telítetlen szénhidrogén.

Zárt szénláncból áll, amelynek hármas kötése van, és általános képlete C n H2 n -4.

aromás

vagy

Arénoknak is nevezik, az aromás szénhidrogének telítetlen vegyületek, amelyeket kettős kötések képeznek.

Egy aromás zárt vagy ciklusos szénlánc és általános képlete 6H6.

A szénláncok csatlakozásának típusa

A szénlánc kötés típusától függően a szénhidrogének telített vagy telítetlenek lehetnek .

Az alábbiakban az alábbiakban olvashat, hogy az egyes besorolások milyenek.

Telített szénhidrogének

A telített hidrokarbonátokat egyetlen kötés képezi .

Példák : alkánok, ciklanok.

Telítetlen szénhidrogének

A telítetlen hidrokarbonátokat kettős vagy hármas kötések képezik.

Példák : alkének, alkinok, alkadiének.

Alkilcsoportok jelenléte

Az alkilcsoportok jelenlétében a szénhidrogének lehetnek normál vagy elágazó szénláncúak.

Normál szénlánc

Egy normál szénhidrogén nem tartalmaz alkilcsoportot.

Példa : pentán

Elágazó szénlánc

Ha egy szénhidrogén elágazó szénláncú, akkor ez azt jelenti, hogy a fő szénláncban alkilcsoport található.

Példa : metilpropán

A szénláncot elosztó heteroatomok jelenléte

A szén-szekvenáló lánc a heteroatomok jelenlétének megfelelően osztható vagy nem osztható meg.

Homogén szénlánc

Ha egy szénhidrogén homogén fő szénláncot tartalmaz, ez azt jelenti, hogy ez a lánc nem oszlik meg heteroatomokkal.

Heterogén szénlánc

Ha egy szénhidrogén egy heterogén fő szénláncot tartalmaz, akkor ez a lánc szénlánca egy heteroatomdal van osztva .

A szénhidrogének nómenklatúrája

A szénhidrogén-nómenklatúrát három rész kombinációja határozza meg:

Az előtag azonosítja a szénatomok számát, a közbenső azonosítja a kötés típusát, és a utótag azt a funkciót jelöli, amelyhez a vegyület tartozik (ebben az esetben a szénhidrogén osztály).

Ellenőrizze a szénhidrogének megjelölésére kombinált előtagok és köztes termékek listáját.

Az előtagok listája

A szénatomok számaelőtag
1Met
2et-
3tulaj-
4de-
5elzárt
6hex
7hept
8október
9nem
10december

A közvetítők listája

Kapcsolat típusaközbülső
Csak egyszerű linkek-an-
duó-en
hármas-in-
Két páros-dién

Nézze meg néhány példát a szénhidrogén név kialakulásáról.

Példák :

CH3-CH2-CH2-CH3

A fenti szerkezeti formában egy 4 szénatomos vegyületet láthatunk, amely csak egyetlen kötést tartalmaz ("-" jelzéssel).

 • Előtag 4 szénatomhoz = but-
 • Közepes az egyes kötvények esetében = -an-
 • Egy szénhidrogén utótagja = -o

Figyeljük meg, hogy az előtag + közbenső + utótag a BUTHANE nevet eredményezi .

CH2 = CH2

A fenti szerkezeti forma 2 szénatomot és 1 kettős kötést tartalmaz ("=" jelzéssel).

 • Előtag 2 szénhidrogénhez = et-
 • Közbenső kettős kötések esetén = -en
 • Egy szénhidrogén utótagja = -o

Ne feledje, hogy az előtag + közbenső + utótag az ETENO nevet adja .

CH2 = CH-CH2-CH3

CH3-CH = CH2-CH3

Megjegyezzük, hogy mindkét fenti szerkezeti forma 4 szénatomot és 1 kettős kötést tartalmaz ("=" jelzéssel).

Ily módon:

 • Előtag 4 szénatomhoz = but-
 • Közbenső kettős kötések esetén = -en
 • Egy szénhidrogén utótagja = -o

Megjegyezzük, hogy az előtag + közbenső + utótag összekapcsolása a két szerkezeti forma BUTENE nevét eredményezné .

Megjegyezzük azonban, hogy a szerkezeti formák nem azonosak, így a nomenklatúrák sem lehetnek.

A két szerkezeti forma közötti különbség a kettős kötés helyén van.

Ebben az esetben a lánc szénatomjait a pár legközelebbi végétől kell számolnunk. Ezért a szóban forgó esetekben balról jobbra kell számolnunk.

CH2 = CH-CH2-CH3 csoportban :

 • CH 2 lesz 1
 • CH lesz 2
 • CH 2 lesz 3
 • CH 3 lesz 4

Megjegyezzük, hogy a kettős kötés az 1 szénatom és a 2 szénatom között van.

A kisebb számot (1) kell használni a kettős kötés megtalálásához: BUTENO -1

CH3-CH = CH2-CH3 csoportban :

 • CH 3 lesz 1
 • CH lesz 2
 • CH 2 lesz 3
 • CH 3 lesz 4

Megjegyezzük, hogy a kettős kötés a 2 szénatom és a 3 szénatom között van.

A kettős kötés megkereséséhez a kisebb számot (2) kell használni: BUTENO -2

A Nemzetközi Tiszta és Alkalmazott Kémia Unió ( IUPAC ) szerint a helyszín megjelölését kissé azelőtt kell elhelyezni, hogy a helyét (a fenti szerkezeti képleteknél a kettős kötés, amelyet a közbenső termék képviseli). "-en").

Ezzel van egy második formánk, amely egyébként a legmegfelelőbb, a rendelkezésre álló strukturális formák nómenklatúrájának megírásához.

CH2 = CH-CH2-CH3 : BUTENE -1 vagy BUT-1-ENO (legmegfelelőbb forma)

CH3-CH = CH2-CH3 : BUTENE -2 vagy BUT-2-ENO (legmegfelelőbb forma)

További információ az IUPAC és a nómenklatúráról.