fegyelem

Mi a fegyelem:

A fegyelem az adott csoport által meghatározott szabályok és normák halmazának engedelmessége . Arra is utalhat, hogy az egyes személyek konkrét feladatait teljesítik.

Társadalmi szempontból a fegyelem még mindig az egyén jó magatartását jelenti, vagyis annak a személynek a jellemzőjét, aki teljesíti a társadalomban meglévő megrendeléseket.

Ebben a tekintetben a fegyelem ellentéte fegyelmezetlen, ha nincs rend, szabály, viselkedés vagy a szabályok tiszteletben tartása.

Amint már említettük, minden egyes társadalmi csoport bemutatja normáinak és magatartási szabályainak sorrendjét, amelyek előírásaitól függően változnak. A munkahelyi fegyelem és a fegyelem megtartásának jelentősége például az egyházban más, mivel a szabályok és a viselkedés mindegyik fél számára változó, attól függően, hogy mit tartanak fontosnak.

A fegyelem fenntartása továbbra is összefüggésben állhat a folyamatos cselekvéssel, vagyis azzal, hogy bizonyos feladatot egy végső cél elérése érdekében szenteljen. Valójában a munkahelyi fegyelem alapvető fontosságú minden szakember jó teljesítményéhez.

Iskolai fegyelem

A tanulók iskolai környezetben való viselkedéséből áll, amelynek az oktatási intézmény által előállított normáknak megfelelően kell eljárnia. A fegyelmezetlen diák olyan, aki nem követi az iskola által meghatározott szabályokat.

Az iskolában a fegyelem még mindig a diákoknak tanított tárgyakat jelenti, általában az emberi tudás különböző területeire, például a matematikára, a nyelvekre, a történelemre, a tudományra.

önfegyelem

A fegyelem, vagyis a rend, a szabály és a felelősség, amelyet egy egyén vagy csoport harmadik személyek irányítása vagy kiszabása nélkül alkalmaz.

Az önfegyelem fenntartása elengedhetetlen a szakmai és személyes célok eléréséhez, mivel biztosítja az olyan feladatok és kötelezettségek teljesítését, amelyek biztosítják például egy adott feladat sikerét.

Etimológiailag a tudományág szó a latin tudományból származik, ami azt jelenti, hogy „a tanítvány a tanítványától kapott tanítást”. Ez a kifejezés közvetlenül a discipulusból származik, ami a „ tanulókra ” utal, és ez következésképpen a latin igeiben gyökerezik, ami azt jelenti, hogy „tanulni”.

A fegyelem szinonimái

A fegyelem fő szinonimái a következők:

 • kondicionálás
 • engedelmesség;
 • alárendelés;
 • megfelelés;
 • tekintetben;
 • megfelelés;
 • szabály;
 • rendelet;
 • szabvány;
 • elvét;
 • érdekében;
 • tervezés;
 • szervezet;
 • Takarítás.