Kulturális relativizmus

Mi a kulturális relativizmus:

A kulturális relativizmus az antropológia perspektívája, amely a különböző kultúrákat az etnocentrizmus szabad formájában látja, ami azt jelenti, hogy a másik nem saját elképzelésük és tapasztalatuk megítélése.

A kulturális relativizmus perspektívája az antropológia megalkotása, melyet a Franz Boas nevű, és a szociológiában használt nevek alkotnak.

Tudományos koncepcióként a kulturális relativizmus feltételezi, hogy a kutatónak semlegesnek kell lennie a szokások, hiedelmek és magatartások halmazáról, amelyek először furcsának tűnnek, ami kulturális sokkot eredményez.

A relativizálás az, hogy az ítéletet félre kell hagyni, és távolodni a saját kultúrájától annak érdekében, hogy jobban megértse a másikat.

Példa a kulturális relativizmus alkalmazására az antropológiai kutatásokban a nyugati hatásoktól elkülönített hagyományos társadalmak tanulmányozásában. Mondjuk, hogy egy óceáni törzsben a rokonsági viszonyok matriarchálisak, az anya testvére vagy nagybátyja játszik az Atya szerepét a nyugati társadalmakban.

Az antropológus etnocentrikusan értelmezheti ezeket a kapcsolatokat, és munkájukban kritizálhatja a fellépés lehetséges társadalmi és családi következményeit.

De ha a terepmunka során relativizálódik, a kutató rájön, hogy ezek a kapcsolatok csak eltérőek, mert más rendszerekkel és korábbi folyamatokkal rendelkeznek, amelyeket figyelembe kell venni.

Tudományos vizsgálat elvégzése érdekében elengedhetetlen, hogy a kutató szabaduljon meg az előítéletektől és ítéletekektől, így a kulturális relativizmus gyakorlatától az antropológiában. A relativizáció gyakorlását azonban a társadalom egésze is használhatja naponta, hogy jobban megértse mások helyzetét és viselkedését, és jobb, átfogóbb társadalmi kapcsolatokat alakítson ki.

A kulturális relativizmus fogalma ugyancsak átmegy a másság eszméjének megértésén, ami a másik létezésének és a társadalom különbségének feltételezése.

Etnocentrizmus és kulturális relativizmus

A kulturális relativizmus fogalma az etnocentrizmus pontosan ellentétesnek tekinthető.

Az etnocentrikus vízió saját kultúráját a másokkal való összehasonlítás pontjává teszi. Másrészről a relativizmus a kulturális sokkot fogja felhasználni a helyes és a rossz kérdés kérdésének megértésére, próbálva megérteni a sokféleséget és azt, hogy hogyan jelenik meg más társadalmak különböző szimbolikus rendszerei és gyakorlatai.

Lásd még: Relativizmus