A szimbolizmus jellemzői

A szimbolizmus egy olyan irodalmi mozgalom volt, amely a XIX. Század végén keletkezett Franciaországban. Ez a mozgalom más művészeti formákban is létezett, de a szakirodalomban nagyobb hangsúlyt kapott.

Ismerje meg a szimbolizmus főbb jellemzőit:

1. Misztikus és transzcendentális elemek

A szimbolista irodalomban a misztikus, transzcendentális, rejtett és láthatatlan témák jelenléte nagyon erős. Az intuíciót és a szellemi világ részét képező elemeket is használják.

A misztikus elemeknek az írásban való jelenléte képes a valóság szimbolikus irodalmának elhagyására, így szubjektívebbé téve.

2. Szubjektivitás

A szubjektivitás a szimbolizmusban különféle módon jelenik meg. Példa erre a szerzők által választott nyelv típusa, gyakran téves és a téveszmék és a téveszmék hatása.

A képzelet részét képező elemek és a szerző leghíresebb érzéseinek jelenléte egy másik olyan elem, amely a szimbolizmus szubjektivitását mutatja.

De a szimbolista szubjektivitás különbözik a romantikában létező szubjektivitástól. Ez inkább az érzésekhez kapcsolódik, logika vagy érvelés nélkül. Ez különbözik a romantikus szubjektivizmustól, mert a szerző tudattalanától származik.

Nézze meg a szubjektivitást a Cruz e Souza "Acrobat of pain" című versében:

A kegyetlen, véres nevetésből

Rázza meg és rázza össze

Ugrások, gavroche, ugrások, bohóc, strand

A lassú agónia torkán keresztül ...

3. A realizmus és a naturalizmus ellenállása

A misztika és a szubjektivitás jelenlétével a szimbolista irodalom más művészi mozgalmak, főként a realizmus és a naturalizmus megtagadásának formája volt.

Ez az ellenzék a szimbolista irodalomban a leg logikusabb érvelés, a felesleges okok használatának és a valóság nagyon hűséges leírásának bizonyos megvetése, mint a reális irodalomban történt.

Ez azt mutatja, hogy a szimbolista szerzőknek el kell menekülniük a más művészi mozgalmakban ilyen valóságtól.

4. Aliteráció és asszonancia használata

Az alliteráció és az asszonancia két, a hangokkal kapcsolatos nyelv, a szavak fonetikája. Az allerációt a kononáns betűk ismétlése és a magánhangzó betűk ismétlésével jellemzi.

Ezeknek a nyelvképeknek a használata az olvasás során keletkező hangot az írásnál fontosabbá teszi. Sok esetben a szavak hangosságának fontossága fontosabb, mint azok jelentése. Ez a jellemző megerősíti a szimbolikus irodalom szubjektív és költői jellegét.

Lásd a Cruz e Souza író "Sonata" versének részletét:

A hatalmas csodálatos tenger, keserű,

Marauding murmurs compungentes

A látens érzelmek szűzei

A naptól a meleg, morbid álmosságban.

5. A musicaliség jelenléte

A szimbolikus irodalomban a zenésség állandó. A portugál nyelvi erőforrások használata bizonyos musicaliség írásához ez az időszak nagyon feltűnő jellemzője. E hatás elérése érdekében a szerzők saját nyelvi erőforrásaikat használták, például a rímek használatát és a hasonló hangzású betűk és szavak ismétlődését.

A musicaliség használata a szimbolista szerzők által használt erőforrás, amely a szöveget és az olvasót szubjektív érzésekre adta, mint az egyszerű írás. A költészet szimbolista szövegeinek közelítésére a musicalt használták.

6. Synesthesia

A szinesthesia olyan beszédkép, amely érzékszervi érzéseket közvetítő kifejezéseket használ: szag, íz, látvány, érintés és hallás. A szerzők összegyűjtötték az irodalom összes érzését.

A szavak szimbolikus szövegekben találhatók például egy érzés szagáról, ízéről vagy színéről.

A szerzők a szinesthesia használatával több érzést adtak az olvasóknak, mint az átadott szavak, az érzések vagy érzések reprezentációjának keverésével.

Lásd a példát az Alphonsus de Guimaraens versében: "Szonett aroma":

A reggel megszületik, a fény szaga ... Ő, aki szőnyeg

A finom levegővel ... A fény szaga, a reggeli ...

Ó, hangos színes aroma hallás!

Lásd még a szimbolizmus jelentését.