haszonélvezet

Mi az Usufruct:

Az Usufrukció az, amit élveznek, vagyis hogy élvezhetjük, hogy élvezhesse, hogy az egyik betakarítja a gyümölcsöket, hogy az embernek öröme és ideiglenes birtoklása legyen. A latin "ususfructo", azaz "a gyümölcsök használata".

A jogi területen a "használati jog" a valaki számára biztosított jog, hogy egy bizonyos ideig, elidegeníthetetlen és áthatolhatatlan módon élvezhesse másoknak a sajátját, feltéve, hogy nem változtatja meg az anyagot vagy a sorsot, kötelessége, hogy figyelemmel kísérje az integritását és megőrzését.

Usufruct a Polgári Törvénykönyvben

A használati jog a brazil Polgári Törvénykönyvben szereplő, az 1 340. cikktől az 1 411. cikkig terjedő eleme. "A haszonélvezet egy vagy több ingó vagy ingó áru kivethető a vagyon egészére vagy egy részére, amely a gyümölcsök és a közművek egészét vagy egy részét lefedi." Az 1 391. cikk előírja: "Az ingatlan tulajdonjogát, ha nem a kedvezőtlen birtoklásból ered, az ingatlan nyilvántartásba vételével kell létrehozni."

A használónak joga van a gyümölcsök birtoklásához, használatához, kezeléséhez és észleléséhez. A tulajdonosa személyesen, vagy bérbeadás útján élvezheti a gazdálkodót, de a tulajdonos kifejezett engedélye nélkül nem változtathatja meg a gazdasági célállomást.

A haszonélvezõ, a felhasz- nálás megkezdése elõtt, köteles a saját költségén elszámolni az általa kapott árukat, meghatározva azt az állapotot, amelyben az adott személy. Az eljárás megegyezik az ingatlan bérbeadására vonatkozó értékelő jelentéssel. A haszonélvező köteles gondoskodni a szükséges javításokról is.

Élettartam-felhasználási jog

Az élettartam felhaszná- lása a közjegyzői irodában végrehajtott haszonélvezeti foglalás, melynek során a tulajdonos egy tulajdon tulajdonjogát egy másik személynek továbbíthatja, még akkor is, ha joga van arra, hogy továbbra is használja ezt a tulajdonságot és kezelje. Ez egy olyan mechanizmus, amelyet a szülők széles körben használnak, akik még mindig szeretnék átadni a vagyonukat gyermekeiknek.

A használati jogosultságot az akarat is legalizálhatja, amelyben a vagyonát az életben adományozza egy haszonélvezeti tartalékkal, amelyben az adományozó megkapja a kapott ajándékot a donor élete során.

Az élettartam felhasz- nálásának formalizálásával két részből áll: a „meztelen tulajdonos”, aki átadta a jót, de továbbra is azzal a joggal folytatja, hogy az összes gyümölcs, amely a jóból származhat, használhatja, kezelheti és fogadhatja. haszonélvező, "aki az ajándékot adta, és aki garantálta, hogy gondoskodik róla és kezeli a felhasználót. Ha az ingatlan nem megfelelően gondoskodik, a meztelen tulajdonos kérheti a használati jog megsemmisítését.

A használhatóság megszűnése

A használati jog megszűnik az ingatlannyilvántartásba való bejegyzés törlésével, köztük számos kritérium betartásával, a használati jogosultság lemondásával vagy halálával, annak időtartamának végéig, annak a jogi személynek a megszűnésével, amely javára a használati jogot létrehozták, vagy a gyakorlat gyakorlásának napjától számított harminc évig tart, vagy a használati jogosultság miatt, amikor elidegeníti vagy romolja az ingatlant.

Lásd még

  • Élvezze