praxis

Mi az a Praxis:

A Praxis a görög kifejezés gyakorlata, amely magatartást vagy cselekvést jelent . Ez megfelel az elméleti gyakorlati tevékenységnek .

Ezt a kifejezést a tudás különböző területei, például a filozófia és a pszichológia szemléltetik, amelyek a praxist önkéntes tevékenységnek minősítik, amely egy adott végre vagy eredményre irányul.

Számos gondolkodó műveiben megemlítette a praxis fogalmát, mint például Karl Marx és Jean Paul Sartre, az utóbbit a Critique de la Raison Dialectique című munkájában.

A praxis szó a brazil költészet élvonalbeli mozgalmára is utal, amely a huszadik század elején keletkezett, és Mário Chamie vezette.

Praxis és Marx

A praxisok első elképzelései Arisztotelészben merültek fel, de Karl Marx volt felelős a koncepció elmélyítéséért.

A praxis a marxista filozófia alapfogalma, amely a valóság anyagi átalakulására utal. Arisztotelész szerint az elmélet alapja a praxis, amely szerint Marx számára az elméletet bele kell foglalni a gyakorlatba. Karl Marx véleménye szerint a gyakorlat a munkaeszközökre utal, amelyek meghatározzák a társadalmi struktúrák átalakulását. Marx a praxis fogalmát az idealizmus és a materializmus kritikájaként használta.

A marxista gondolat a praxist olyan tevékenységként írja le, amelynek eredete az ember és a természet kölcsönhatásában rejlik, amely csak akkor kezd értelme, ha az ember a magatartásán keresztül megváltoztatja.