A feltámadáshoz

Mi az újraszínezés:

Az újbóli elkövetés az, hogy kártalanítson, kompenzáljon, újra . Ez azt jelenti, hogy megsérült a sérült, sérült vagy elveszett kár.

A feltámadáshoz a latin "resarcire" -ből származó transzitív ige, ami azt jelenti, hogy a veszteséget elszenvedő cselekmény megtérül.

A biztosítás területén, amikor egy biztosítót béreltek arra, hogy fedezze a jó és valamilyen balesetet a biztosítottsal, a biztosító vállalja, hogy a biztosított teljesítésétől számított harminc napon belül megtéríti a biztosítottat. a biztosítottnak, így a veszteséget a biztosító megtéríti.

A közszolgálat nepotizmusa esetén, amikor ezt szándékosan gyakorolják, a szerver a polgári cselekménynek aláveti magát az adminisztratív tétlenség elkövetésére, a nepotizmus gyakorlatával. Ha a művelet konfigurálva van, a köztisztviselőnek esetleg teljes mértékben vissza kell térítenie a kapott idő alatt kapott összeget.