igazság

Mi az igazság:

Az igazság azt jelenti, hogy ami őszintén kapcsolódik az őszinte, ami igaz, a hazugság hiánya .

Az igazság az is, hogy igaz, mi a helyes, és a bemutatott valóságon belül van.

Az igazságot gyakran elítélik, és a szkepticizmus az igazság hitetlensége vagy hitetlensége. Az az egyén, akinek állandó az a hajlam, hogy kétségbe vonja az igazságot, szkeptikusnak hívják.

Amikor az emberek vagy csoportok megpróbálják bizonyítani, hogy érdekelnek a dolgok, de nem igazán szeretik, vagy nem értik, akkor pszeudo-nak hívják őket, vagyis nem igazak. Például: pseudocatólico, pszeudo-intellektuális, pszeudo-kanonikus stb.

A tények igazsága nagy jelentőséggel bír az emberi cselekvések megítélésében. Ha egy igazság kétségeket kelt, elengedhetetlen annak igazolása, hogy igazságosságuk van-e vagy sem, ami esetleg egy személyt sért.

Az igazságot igazság nélkül ismerhetjük meg, mert nem nagyon világos. Azt mondják, hogy ez egy posztulátum, mert még mindig bizonyítékra van szüksége ahhoz, hogy elérje az igazi igazságot.

A relativizmus néven ismert filozófiai pillanatban az igazság relatív, azaz nincs abszolút igazság, amely az általános síkon érvényes. Tehát az igazság alkalmazható néhány emberre, nem pedig másokra, mert ez az egyes személyek perspektívájából és kontextusából függ.

Az abszolút igazság az, ami mindig és mindenhol igaz. Ami igaz egy személyre, igaz mindenkinek. Például: Mindenkinek szüksége van levegőre a légzéshez. Az emberek nem élhetnek a múltban és a jövőben sem.

Az igazság és a filozófia

Az ember egyik jellemzője az igazság állandó keresése, a tények igazságosságának bizonyítása és az igazság megkülönböztetése a hamistól, és gyakran kétségbe vonja azt, amit tanítottunk. Az igazságkutatás korán kezdődik a gyermekkorban és az élet folyamán, mindig megkérdőjelezzük a társadalom által létrehozott igazságokat, és a filozófia az igazság vizsgálatában a legnagyobb érték.