használó

Mi az a felhasználó:

A felhasználó azt a felhasználót jelenti, aki tulajdonjoggal rendelkezik vagy élvezi a használati jogot. A latin felhasználó, ami azt jelenti, hogy a felhasználó .

A felhasználó a két nemzetség és a férfias főnév melléknévje, amely arra a személyre utal, aki a felhasználásból valamit tulajdonosa vagy frui.

Utente egy kifejezés, amit a szókincsünkben ritkán használunk. Ezt a szavakat a felhasználó vagy a felhasználó helyettesíti.

A felhasználó egy felhasználó, mindazok, akik használnak vagy élveznek valamit kollektívnak, köz- vagy magánszolgáltatáshoz kapcsolódnak.

Számos vállalat vagy termék rendelkezik az úgynevezett felhasználói útmutatóval, amely lehet egy adott vállalat szolgáltatásának felhasználója, vagy az adott termék használatának útmutatója.