attribútumok

Mik az attribútumok:

Az attribútumok azok a sajátosságok, tulajdonságok és jellemzők, amelyek valakinek vagy valaminek megfelelőek . Általában az attribútumok pozitívak.

Az attribútumok általában egy adott személy, csoport vagy dolog egyedi jellemzői. Példa: "Az írásos kommunikáció az emberek tulajdonsága . "

A munkavállaló felvételének folyamata során például az egyének ismeretei és szakmai tapasztalatai mellett megfigyelhetőek a pozíciók jelöltek úgynevezett "személyes jellemzői" is. Ebben az esetben az adott személy jellemző tulajdonságaiból áll, mint például a pontosság, a szándékosság, a csapatmunka könnyűsége és így tovább.

A filozófiai és vallási szférában az attribútumok az egyén erkölcsi sajátosságai és a teológiai szempontból az Istenhez tartozó tulajdonságok.

Egyes teológusok szerint Istenjellemzői közül a kereszténység elveiből: bölcsesség, szuverenitás, szentség, háromság, mindentudás, végtelenség, hűség, mindenható és mindenható.

A nyelvészet és a nyelvtan területén az attribútum a kísérő főnevet minősítő kifejezésből áll, melléknévként eljárva.

Az attribútum ugyanazt jelenti, mint egy szimbólum, jelvény vagy jelkép.

Az atributo szinonimái

  • Rólunk
  • vonás
  • sajátosság
  • tulajdon
  • feltétel
  • főiskola
  • állítmány
  • apanázs
  • Trace.