Törvényszéki pszichológia

Mi az igazságügyi pszichológia:

A kriminalisztikai pszichológia a pszichológia területe, amely a jogi ismeretekkel kiegészítve az igazságszolgáltatási rendszerben és a rendőrségben is hozzájárul az ügyek megoldásához.

A kriminalisztikai pszichológia a pszichológia ismereteit és technikáit használja fel a folyamatban vagy a vizsgálatban résztvevő felek profiljainak nyomon követésére, hogy ellenőrizhesse motivációit, szándékait vagy bármely más, az ügyhez hozzájáruló elemet.

Mivel a pszichológia részlege, a szakembernek felsőoktatásra van szüksége a térségben és a későbbi szakosodás, mivel a kriminalisztikai pszichológiának saját szervezetei, képzése és kutatása van.

Érdemes megemlíteni, hogy az összes, a törvényhez kapcsolódó szakmához hasonlóan, az egyes országok jogrendszerének függvényében a hozzárendelései, követelményei és jellemzői eltérőek lehetnek. Brazíliában például még mindig nem gyakori, hogy a pszichológusok kizárólagosak a térségben, hanem szükség esetén ezt a szolgáltatást nyújtják.

A kriminalisztikai pszichológia jogi pszichológiának is nevezhető, bár egyes szerzők az utóbbit átfogóbbnak tekintik.

A kriminalisztikai pszichológia fontossága

A pszichológia eszközeinek és módszereinek javításával a kriminalisztikai pszichológia fejlődik. E fejlődés fontos eredményei a következők:

  • hatékonyabb alkalmazások az igazságszolgáltatásban és a rendőrségi vizsgálatokban;
  • az érintett felek humanizálása;
  • a kezelés és a bírósági határozatok egyre inkább az ügyben és következésképpen igazságosabbá válnak .

Abban az esetben, ha ez helyénvaló, az igazságügyi pszichológia segíti az igazságszolgáltatást, így az igazságügyi pszichológusok teljesen pártatlanul járnak el, és véleményüknek mindig objektívnek kell lennie, vagyis mindkét fél számára előnyösek.

Példák az igazságügyi pszichológiai alkalmazásokra

Az alábbi példák nem az egyetlen olyan helyzet, amelyben az igazságügyi pszichológiát alkalmazzák. Az ügy tárgyától függetlenül (a megvitatás tárgyát képező jog) a felek jogosultak pszichológus technikai véleményét kérni.

Ezen túlmenően a bírónak teljes szabadsága van arra, hogy pszichológust nevezzen ki az ügyben, amikor az ok szempontjából relevánsnak találja. Azonban a kriminalisztikai pszichológia alkalmazásának leggyakoribb esetei a következők:

a büntetőeljárás alpereseinek mentális állapotára

Azokban az esetekben, amikor az alperes őrületessége állítólagos, meg kell vizsgálni a felelősségre vonhatóságát (elszámoltathatóság). Ehhez a kriminalisztikai pszichológia elemzi az alperes pszichológiai profilját annak megállapítása érdekében, hogy mennyiben ismeri fel a cselekedeteit. Ezekben az esetekben a technikai jelentés elengedhetetlen a mondat meghatározásához.

a cselekvőképességre

A bírósági jogvitákban a cselekvőképtelenség megítéléséért a bírói pszichológus értékeli az érintett felek pszichológiai profilját, hogy véleményt adjon arról, hogy ki gondoskodik az egyénről.

az erőszak kockázata

Azokban az esetekben, amikor az erőszak (gyakran belföldi) veszélye áll fenn, az igazságügyi pszichológus kiértékeli a potenciális áldozatot, a potenciális agresszort és a lehetséges tanúkat, hogy készítsen egy olyan díjat, amely segíti a bírót a határozatban.

a közvetítéshez

Abban az esetben, ha megállapodásra van lehetőség, az igazságügyi pszichológusnak lehetősége van arra, hogy segítse a feleket a közös érdekek megtalálásában és a vita befejezésében.