társadalmi-gazdasági

Mi az a társadalmi-gazdasági:

A társadalmi-gazdasági jellegzetesség minden olyan gyakorlathoz tartozik, amely olyan helyzeteket, körülményeket és szempontokat foglal magában, amelyek egyaránt érintik a helyiség vagy a régió társadalmi rendjét és gazdaságát.

A portugál nyelv új helyesírása szerint a szocioökonómiai szó megírásának helyes módja a kötőjel ( szocio-gazdasági ) elválasztása nélkül.

A szocioökonómiai gyakorlat általában a szubjektív változók halmazához kapcsolódik, amelyek egy hierarchiában vagy társadalmi szintezésben egy személyt vagy csoportot képeznek. Ez az úgynevezett társadalmi - gazdasági szint .

Ezek a változók összefügghetnek a szociológiai, gazdasági, oktatási, munkaügyi és egyéb szempontokkal, amelyek segítenek az egyén azonosításában egy adott társadalmi-gazdasági csoportban.

A szocioökonómiai kifejezés azonban egy önkormányzat adataira is utalhat. Ez a társadalmi-gazdasági profil .

Társadalmi-gazdasági profil

Ez a profil magában foglalja a városháza által készített dokumentumot, amely a helyi gazdasági, társadalmi és kulturális szempontok elemzésének forrásait tartalmazza, az önkormányzati szerv valamennyi szektorát és szervét leíró leírásokkal és adatokkal.

A kifejezés a gazdasági és társadalmi struktúra megszervezésére is utalhat, amelyet a társadalom egy rendszertípus alapján feltételez.

A társadalmi-gazdasági rendszer, amely magában foglalja a tulajdonságok típusait és a gazdaság irányítását, az áruk mozgási folyamataival és ezek fogyasztásával, a munkamegosztás mellett. A társadalmi-gazdasági rendszer példája a kapitalizmus.

A társadalmi-gazdasági gyakorlatban értékelt változók - legyen az mennyiségi vagy minőségi - felelősek egy adott hely társadalmi-gazdasági fejlődésének bemutatásáért.

Ez a fejlemény a társadalmi és gazdasági változók kvalitatív és mennyiségi szempontjai közötti pozitív változás. Röviden, ez meghatározó folyamatot jelent a helyszín társadalmi-gazdasági szerkezetének változásainak mérésére.

Lásd még a társadalmi osztály és a társadalmi egyenlőtlenség jelentését.