materializmus

Mi az materializmus:

Az materializmus az emberek attitűdje, akik megértik, hogy minden lényeges, és hogy az életük kizárólag az anyagi javakra összpontosul . A materializmus híveit materialistáknak nevezik.

A materializmus a filozófiában

A filozófia materializmusa olyan rendszer, amely elismeri, hogy az úgynevezett anyagi konkrét feltételek elegendőek ahhoz, hogy megmagyarázzák a vizsgálatnak bemutatott összes jelenséget, beleértve a mentális, társadalmi és történelmi jelenségeket.

Történelmi materializmus

A történelmi materializmus olyan társadalmi-filozófiai tanítás, amely a gazdasági termelés formáit a történelmi és társadalmi fejlődés egyetlen, meghatározó tényezőjének tekinti. Más kulturális szférák, mint például a vallás, az erkölcs, a jog, az állam, a tudomány, a művészet és a filozófia, puszta származékok, amelyek egyfajta felépítményt képviselnek a gazdasági infrastruktúra felett. A történelmi materializmus eredete a német filozófus, Karl Marx (1818-1883).