Társadalomtudományok

Mik a társadalomtudományok:

A társadalomtudományok széles körű tanulmányok, amelyek célja a társadalom működésének, fejlődésének és megszervezésének megértése .

A társadalomtudományokban a társadalomhoz kapcsolódó valamennyi fontos szempontot tanulmányozzák: annak eredetét, történeti folyamatait, működését, fejlődési szempontjait, társadalmi átalakulásait, konfliktusait, kulturális jellemzőit és szokásait.

Mi az a terület, ahol a társadalomtudományok tanulnak?

A társadalomtudományok az emberi magatartással kapcsolatos különféle szempontok kutatásával és kutatásával foglalkoznak az idő múlásával, és azt, hogy ezek a viselkedések hogyan befolyásolhatják a társadalom szerkezetét.

Annak érdekében, hogy megértsük a társadalom működését, a jelenlegi társadalmi jelenségek tanulmányozása mellett tanulmányozzuk a társadalom történeti eredetét, a fejlődési folyamatokat és a különböző emberi viselkedéseket.

Tanulmányozták, hogyan befolyásolják a helyi társadalmi tényezők és egyénileg egy adott társadalom identitását. A társadalmi események, az egyéni és kollektív viselkedés, az emberek identitása, a kulturális, családi és gazdasági szokások kerülnek vizsgálatra.

A társadalomtudományok három tanulmányterülete

A társadalomtudományok három különböző területet ölelnek fel: antropológia, szociológia és politikai tudomány.

  • Antropológia : tanulmányozza a társadalom jellemzőit, például a kulturális, vallási, gazdasági és családi struktúrákat.
  • A szociológia : tanulmányozza a társadalom részesei közötti társadalmi kapcsolatok működését.
  • Politikai tudomány : tanulmányozza a politika, az ideológiák, a rezsimek és a kormányrendszerek működését, valamint a hatalmi kapcsolatok kialakulását.

Ezek a tanulási területek, mindegyik sajátosságaival, igyekeznek megérteni a különböző társadalmi szempontokat, hogy megértsék az emberi valóság különbségeit egy adott társadalmi kontextusban.

Mi a jelentősége a társadalomtudományoknak?

A társadalomtudományok megléte fontos ahhoz, hogy jobban megértsük a társadalom működését, kulturális sokféleségét és az egyének magatartását, mint egy társadalmi csoportba tartozó lényeket.

Ez azért fontos, hogy jobban értelmezzük a különböző társadalmi valóságokat, és megértsük az adott társadalmi kontextus részét képező erkölcsi és társadalmi értékeket. Hasonlóképpen a társadalomtudományi tanulmányok fontosak az idő múlásával zajló történelmi ciklusok és társadalmi átalakulások megértéséhez.

Ezeknek a tanulmányoknak az eredményei több célra is felhasználhatók. Például a kormányzati tevékenységek értékelésében, az oktatási projektekben, a közpolitikák végrehajtásában, a piackutatásban, a politikában és a szociális projektekben.

Ki a szakmai tanulmányi szakember?

Aki ezen a területen képzésben részesül, szociális tudósnak hívják. Ez a szakember felelős a tanulmányok és a társadalomtudományi kutatás előkészítéséért.

A társadalomtudós munkája magában foglalja a történelmi folyamatok és módosítások tanulmányozását és a különböző társadalmi csoportok viselkedésének elemzését. A szakmai intézmények munkájának részét képezi a politikai intézmények működésével kapcsolatos adatgyűjtés és kutatás.

A társadalomtudósok munkaerőpiaca meglehetősen átfogó lehet. A kutatói tevékenység mellett a társadalom különböző területein, a közszférában és a magánszférában is előadóként, tanácsadóként vagy tanácsadóként járhat el.

Társadalomtudományi kurzus

A társadalomtudományi karon a kurzus átlagosan négy évig tart, és a társadalomtudományok részét képező három terület tudományágát fedi le: szociológia, antropológia és politikai tudomány.

A kurzus tantervébe tartoznak többek között a földrajz, a történelem, az antropológia, a gazdaság, a statisztika, a szociológia, a filozófia, a politika és a tudományos módszerek. A kurzus kiterjed a gyakorlati témákra is, amelyek magukban foglalják a terepkutatást és az adatgyűjtést és elemzést.

A kurzus két különböző képesítéssel nyerhető: főiskolai és főiskolai végzettséggel . A társadalomtudományok főiskolája elsősorban a kutatás, az adatelemzés és a tanácsadás területén működik. A társadalomtudományok diplomája, a kutatás mellett végzett munka mellett, szintén képes ezen a területen tanítani.

A társadalomtudományok és a humán tudományok közötti különbség

A társadalomtudományok tanulmányozzák a társadalom legkülönbözőbb aspektusait és az emberi viselkedés befolyását egy adott társadalomban. A humán tudományok, miközben az embert is tanulmányozzák, jobban foglalkoznak az egyéni szempontokkal, mint a pszichológia esetében.

Tehát a legnagyobb különbség közöttük az, hogy a társadalomtudományok az emberi viselkedést egy kollektív részeként, társadalmi lényként tanulmányozzák; míg a humán tudomány tanulmányozza az emberiségnek az egyéniségében leginkább figyelembe vett szempontjait.

A felsőoktatási személyzet fejlesztésének koordinációja, amely a brazil felsőoktatási szabványokért felelős testület, úgy véli, hogy a társadalomtudományi kurzusban tanult számos tudományterület a humán tudományok területének része, mint ahogyan a filozófia, történelem és szociológia.

Ezért, bár a tudás különböző területeihez tartoznak, fontos tudni, hogy ezek interdiszciplináris területek, és hogy együtt tanulmányozzák a számos társadalmi szempontot.

Alkalmazott szociális tudományok

Az Alkalmazott Társadalomtudományok a Capes által létrehozott tudásterület elnevezése.

A testület szerint az alkalmazott társadalomtudományi kurzusok, mint például az adminisztráció, az építészet és az urbanizmus, a könyvtári tudományok, a számviteli tudományok, a társadalmi kommunikáció, a jog, a szociális szolgálat.

Lásd még az antropológia, a politikai tudomány, a szociológia és a filozófia jelentését.