imaház

Mi a Tabernákulum:

A Tabernákulum az a hely, ahol a Szövetség ívét őrzik, valamint a bibliai beszámolók szerint más szent tárgyakat is.

Így egy sátorhelyet egyfajta hordozható szentélyként értettünk, amely könnyen szállítható egyik helyről a másikra, mivel alapvetően sátraként vagy sátraként épült.

A Biblia szerint, különösen az Exodus könyvében, ahol Mózes története az Izráel népét vezeti a sivatag felé, a sátorhely Isten és emberek közötti kommunikációs térként is szolgált. Ezt a helyet imádat és áldozatok idejére is használták.

Etimológiailag a tabernákulum szó a latin tabernaculumból származik, amely "sátor", "sátor" vagy "kunyhó".

Napjainkban azonban a táborhely általában azt a helyet jelenti, ahol az eucharisztikus rituálékra jellemző szent tárgyakat (például szent ostyákat) tárolják, egyfajta boltozatban, amely az egyház oltárára kerül.

Informális értelemben a sátorhelyet is úgy lehet érteni, mint egy lakást.